Visa allt om SMD Ståhl Management & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 463 2 127 2 413 1 311 1 262 848 456 426 1 355 1 131
Övrig omsättning - - 74 - - 101 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -245 201 -28 -13 83 -36 -32 6 266 603
Resultat efter finansnetto 2 701 202 -28 -13 77 -33 -45 20 265 596
Årets resultat 2 853 114 36 69 96 -35 -45 7 184 314
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 258 1 387 1 463 1 689 1 609 1 741 1 481 1 518 1 605 1 279
Omsättningstillgångar 948 800 838 478 1 160 364 380 345 645 547
Tillgångar 3 206 2 187 2 301 2 168 2 768 2 106 1 860 1 863 2 250 1 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 991 1 138 1 024 988 919 823 858 904 897 713
Obeskattade reserver 0 152 99 177 293 344 344 344 344 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 755 655 657 657 608 405 210 212 212
Kortfristiga skulder 214 142 522 346 900 332 253 405 798 556
Skulder och eget kapital 3 206 2 187 2 301 2 168 2 768 2 106 1 860 1 863 2 250 1 826
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 240 101 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 29 16 6 4 0 4 4 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 463 2 127 2 487 1 311 1 262 949 456 426 1 355 1 131
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 413 1 311 1 262 848 456 426 1 355 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 282 125 21 19 28 17 25 52
Rörelseresultat, EBITDA -166 277 63 114 231 109 97 130 386 692
Nettoomsättningförändring -31,22% -11,85% 84,06% 3,88% 48,82% 85,96% 7,04% -68,56% 19,81% -%
Du Pont-modellen 84,28% 9,28% -1,17% -0,60% 3,07% -1,61% -1,67% 1,07% 11,87% 33,02%
Vinstmarginal 184,69% 9,54% -1,12% -0,99% 6,74% -4,01% -6,80% 4,69% 19,70% 53,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,17% 30,94% 13,10% 10,07% 20,60% 3,77% 27,85% -14,08% -11,29% -0,80%
Soliditet 93,29% 57,46% 47,86% 51,59% 41,00% 51,12% 59,76% 61,82% 50,87% 52,69%
Kassalikviditet 442,99% 563,38% 160,54% 138,15% 128,89% 109,64% 150,20% 85,19% 80,83% 98,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...