Visa allt om Cadnet Survey Sweden Aktiebolag
Visa allt om Cadnet Survey Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 204 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 1 402 1 394 1 243 1 242
Övrig omsättning 245 - - - 197 - 66 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -119 102 52 -5 -25 -104 167 261 35 215
Resultat efter finansnetto -120 101 48 -12 -40 -125 155 258 25 198
Årets resultat -90 56 43 -13 -40 -14 79 142 16 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 190 152 237 396 488 648 180 277 317
Omsättningstillgångar 468 404 481 393 381 403 548 430 217 336
Tillgångar 468 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 473 517 474 487 527 559 479 337 321
Obeskattade reserver 0 30 3 0 0 0 111 69 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 30 70 81 258 0 0 44
Kortfristiga skulder 186 91 83 125 220 282 270 63 147 278
Skulder och eget kapital 468 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 546 409 - 178 319 213 199 118 119 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 342 - 11 22 0 44 57 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 230 182 168 117 162 133 126 112 163 168
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 449 1 239 1 269 1 135 1 511 1 278 1 468 1 394 1 243 1 242
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 204 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 701 1 394 1 243 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 781 604 537 306 508 389 176 287 344 315
Rörelseresultat, EBITDA -119 118 157 154 170 99 403 376 146 351
Nettoomsättningförändring -2,82% -2,36% 11,81% -13,62% 2,82% -8,84% 0,57% 12,15% 0,08% -%
Du Pont-modellen -25,43% 17,17% 8,37% -0,64% -3,22% -11,67% 13,95% 42,72% 7,09% 32,92%
Vinstmarginal -9,88% 8,23% 4,18% -0,35% -1,90% -8,14% 11,91% 18,72% 2,82% 17,31%
Bruttovinstmarginal 98,84% 97,66% 99,45% 96,12% 97,49% 96,87% 94,86% 86,73% 87,53% 90,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,42% 25,26% 31,36% 23,61% 12,25% 9,47% 19,83% 26,33% 5,63% 4,67%
Soliditet 60,47% 83,57% 82,04% 75,36% 62,68% 59,15% 53,53% 86,53% 69,68% 50,26%
Kassalikviditet 251,61% 443,96% 579,52% 314,40% 173,18% 142,91% 202,96% 682,54% 147,62% 50,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...