Visa allt om Cadnet Survey Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 1 402 1 394 1 243 1 242 1 079
Övrig omsättning - - - 197 - 66 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 52 -5 -25 -104 167 261 35 215 -80
Resultat efter finansnetto 101 48 -12 -40 -125 155 258 25 198 -94
Årets resultat 56 43 -13 -40 -14 79 142 16 142 9
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 152 237 396 488 648 180 277 317 418
Omsättningstillgångar 404 481 393 381 403 548 430 217 336 252
Tillgångar 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 517 474 487 527 559 479 337 321 179
Obeskattade reserver 30 3 0 0 0 111 69 10 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 30 30 70 81 258 0 0 44 258
Kortfristiga skulder 91 83 125 220 282 270 63 147 278 222
Skulder och eget kapital 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 409 - 178 319 213 199 118 119 119 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 342 - 11 22 0 44 57 13 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 182 168 117 162 133 126 112 163 168 183
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 239 1 269 1 135 1 511 1 278 1 468 1 394 1 243 1 242 1 079
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 701 1 394 1 243 1 242 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 537 306 508 389 176 287 344 315 418
Rörelseresultat, EBITDA 118 157 154 170 99 403 376 146 351 48
Nettoomsättningförändring -2,36% 11,81% -13,62% 2,82% -8,84% 0,57% 12,15% 0,08% 15,11% -%
Du Pont-modellen 17,17% 8,37% -0,64% -3,22% -11,67% 13,95% 42,72% 7,09% 32,92% -11,94%
Vinstmarginal 8,23% 4,18% -0,35% -1,90% -8,14% 11,91% 18,72% 2,82% 17,31% -7,41%
Bruttovinstmarginal 97,66% 99,45% 96,12% 97,49% 96,87% 94,86% 86,73% 87,53% 90,10% 88,32%
Rörelsekapital/omsättning 25,26% 31,36% 23,61% 12,25% 9,47% 19,83% 26,33% 5,63% 4,67% 2,78%
Soliditet 83,57% 82,04% 75,36% 62,68% 59,15% 53,53% 86,53% 69,68% 50,26% 27,79%
Kassalikviditet 443,96% 579,52% 314,40% 173,18% 142,91% 202,96% 682,54% 147,62% 50,72% 71,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...