Visa allt om KPL Åkeri & Grävtjänst AB
Visa allt om KPL Åkeri & Grävtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 362 7 976 7 609 6 221 7 201 7 178 6 301 4 342 4 841 4 388
Övrig omsättning 935 532 499 25 239 10 1 251 643 272 86
Rörelseresultat (EBIT) 1 653 1 514 813 335 601 885 2 516 789 796 782
Resultat efter finansnetto 1 534 1 397 701 325 567 833 2 454 732 803 725
Årets resultat 1 192 877 271 660 452 234 614 259 314 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 433 10 958 10 615 9 882 9 383 10 503 9 364 7 018 6 203 6 452
Omsättningstillgångar 4 268 3 615 2 355 1 999 2 694 1 419 1 579 2 145 1 557 1 691
Tillgångar 17 701 14 573 12 969 11 880 12 076 11 923 10 943 9 163 7 760 8 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 291 4 299 3 422 3 151 2 491 2 040 2 205 1 591 1 332 1 018
Obeskattade reserver 5 891 5 891 5 623 5 273 5 889 5 924 5 414 3 802 3 427 3 043
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 217 2 955 2 943 2 874 2 317 2 392 2 317 2 317 2 317 2 317
Kortfristiga skulder 3 301 1 428 981 583 1 379 1 567 1 006 1 453 684 1 765
Skulder och eget kapital 17 701 14 573 12 969 11 880 12 076 11 923 10 943 9 163 7 760 8 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 572 0 528 528 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 103 1 933 1 684 1 742 1 279 1 429 617 638 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 768 672 644 678 695 552 465 473 388
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 400 0 0 0
Omsättning 9 297 8 508 8 108 6 246 7 440 7 188 7 552 4 985 5 113 4 474
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 6 7 7 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 394 1 329 1 087 1 037 1 029 1 025 1 050 868 968 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 482 376 389 349 368 333 323 329 386
Rörelseresultat, EBITDA 3 659 3 263 2 417 1 930 2 419 2 141 3 720 2 000 1 853 1 645
Nettoomsättningförändring 4,84% 4,82% 22,31% -13,61% 0,32% 13,92% 45,12% -10,31% 10,32% -%
Du Pont-modellen 9,34% 10,40% 6,32% 2,97% 5,39% 7,53% 23,02% 8,71% 11,21% 9,73%
Vinstmarginal 19,77% 19,01% 10,78% 5,67% 9,04% 12,51% 39,98% 18,38% 17,97% 18,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,56% 27,42% 18,06% 22,76% 18,26% -2,06% 9,09% 15,94% 18,03% -1,69%
Soliditet 55,85% 61,03% 60,20% 61,14% 56,57% 53,73% 56,61% 47,94% 48,96% 39,41%
Kassalikviditet 129,29% 253,15% 240,06% 342,88% 195,36% 90,56% 156,96% 147,63% 227,63% 95,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...