Visa allt om Orange Omsorg AB
Visa allt om Orange Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 2 494 2 467 2 388 1 896 2 324 3 008 3 875 3 553 3 146
Övrig omsättning 44 76 12 274 176 116 21 308 148 39
Rörelseresultat (EBIT) -378 -493 7 495 -152 -104 189 108 189 99
Resultat efter finansnetto -381 -514 -7 500 -145 -101 191 115 191 98
Årets resultat -381 -381 16 259 24 34 187 28 57 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 37 1 180 385 271 448 342 494 680 159
Omsättningstillgångar 38 1 048 1 281 1 417 839 976 1 697 1 575 964 1 406
Tillgångar 59 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 405 786 870 611 587 953 766 838 781
Obeskattade reserver 0 0 134 162 16 197 358 430 429 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 766 96 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 680 775 674 483 640 727 872 377 432
Skulder och eget kapital 59 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 300 285 270 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 972 856 799 873 1 110 936 908 883 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 302 301 270 285 381 411 384 373 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 2 570 2 479 2 662 2 072 2 440 3 029 4 183 3 701 3 185
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 5 5 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 831 822 478 379 387 430 554 592 524
Personalkostnader per anställd (tkr) - 423 390 219 238 252 238 257 284 269
Rörelseresultat, EBITDA -361 -468 312 616 10 69 341 262 375 147
Nettoomsättningförändring -99,64% 1,09% 3,31% 25,95% -18,42% -22,74% -22,37% 9,06% 12,94% -%
Du Pont-modellen -638,98% -45,16% 0,49% 27,86% -12,97% -7,02% 9,37% 5,61% 11,68% 6,33%
Vinstmarginal -4 188,89% -19,65% 0,49% 21,02% -7,59% -4,30% 6,35% 2,99% 5,40% 3,15%
Bruttovinstmarginal -122,22% 77,19% 84,31% 80,49% 71,89% 75,00% 79,65% 66,12% 70,42% 64,21%
Rörelsekapital/omsättning 411,11% 14,76% 20,51% 31,11% 18,78% 14,46% 32,25% 18,14% 16,52% 30,96%
Soliditet 98,31% 37,33% 36,19% 54,91% 56,11% 51,42% 59,68% 51,99% 69,76% 66,10%
Kassalikviditet 3 800,00% 154,12% 165,29% 210,24% 173,71% 152,50% 233,43% 180,62% 255,70% 325,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...