Visa allt om Orange Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 494 2 467 2 388 1 896 2 324 3 008 3 875 3 553 3 146 2 900
Övrig omsättning 76 12 274 176 116 21 308 148 39 -
Rörelseresultat (EBIT) -493 7 495 -152 -104 189 108 189 99 40
Resultat efter finansnetto -514 -7 500 -145 -101 191 115 191 98 39
Årets resultat -381 16 259 24 34 187 28 57 42 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 1 180 385 271 448 342 494 680 159 230
Omsättningstillgångar 1 048 1 281 1 417 839 976 1 697 1 575 964 1 406 1 236
Tillgångar 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565 1 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 786 870 611 587 953 766 838 781 739
Obeskattade reserver 0 134 162 16 197 358 430 429 352 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 766 96 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 680 775 674 483 640 727 872 377 432 404
Skulder och eget kapital 1 085 2 461 1 802 1 110 1 424 2 039 2 069 1 644 1 565 1 466
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 300 285 270 363 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 972 856 799 873 1 110 936 908 883 782 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 302 301 270 285 381 411 384 373 369 292
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 570 2 479 2 662 2 072 2 440 3 029 4 183 3 701 3 185 2 900
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 6 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 831 822 478 379 387 430 554 592 524 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 390 219 238 252 238 257 284 269 228
Rörelseresultat, EBITDA -468 312 616 10 69 341 262 375 147 90
Nettoomsättningförändring 1,09% 3,31% 25,95% -18,42% -22,74% -22,37% 9,06% 12,94% 8,48% -%
Du Pont-modellen -45,16% 0,49% 27,86% -12,97% -7,02% 9,37% 5,61% 11,68% 6,33% 2,73%
Vinstmarginal -19,65% 0,49% 21,02% -7,59% -4,30% 6,35% 2,99% 5,40% 3,15% 1,38%
Bruttovinstmarginal 77,19% 84,31% 80,49% 71,89% 75,00% 79,65% 66,12% 70,42% 64,21% 67,17%
Rörelsekapital/omsättning 14,76% 20,51% 31,11% 18,78% 14,46% 32,25% 18,14% 16,52% 30,96% 28,69%
Soliditet 37,33% 36,19% 54,91% 56,11% 51,42% 59,68% 51,99% 69,76% 66,10% 66,27%
Kassalikviditet 154,12% 165,29% 210,24% 173,71% 152,50% 233,43% 180,62% 255,70% 325,46% 305,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...