Visa allt om BWS Mattvätt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 150 150 0 0 0 250 0 0 0 0
Årets resultat 154 153 0 0 0 250 12 10 19 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Tillgångar 600 600 600 600 600 600 605 600 600 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 341 188 188 188 388 288 276 266 247
Obeskattade reserver 0 5 9 9 9 9 9 25 40 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 254 403 403 403 203 308 299 294 286
Skulder och eget kapital 600 600 600 600 600 600 605 600 600 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 200 0 0 0 200 150 0 0 1
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 49,17% 57,48% 32,50% 32,44% 32,44% 65,77% 48,70% 49,00% 49,13% 49,21%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...