Visa allt om Din Väska i Varberg Aktiebolag
Visa allt om Din Väska i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 333 5 034 5 018 4 939 4 588 4 975 4 933 4 885 4 755 4 559
Övrig omsättning - 63 96 87 - - - - 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 10 227 42 89 38 276 186 140 173 16
Resultat efter finansnetto 10 227 41 80 30 270 180 130 146 -7
Årets resultat 13 135 6 49 10 137 74 65 120 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 0 0 15 40 83 116 149
Omsättningstillgångar 1 152 1 328 1 733 1 459 1 422 1 401 1 172 1 235 1 083 889
Tillgångar 1 180 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199 1 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 524 464 508 479 570 473 398 383 263
Obeskattade reserver 221 243 203 182 182 177 103 57 25 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60
Kortfristiga skulder 521 560 1 066 769 761 669 636 862 783 695
Skulder och eget kapital 1 180 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199 1 038
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 333 289 257 184 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 75 0 0
Löner till övriga anställda 689 1 021 1 175 1 081 1 036 707 730 727 724 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 269 336 396 395 412 374 379 403 366 332
Utdelning till aktieägare 0 100 75 50 20 100 0 0 50 0
Omsättning 3 333 5 097 5 114 5 026 4 588 4 975 4 933 4 885 4 835 4 559
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 667 1 678 1 255 1 235 1 147 1 244 1 233 1 221 1 189 1 140
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 442 389 375 346 337 331 324 300 291
Rörelseresultat, EBITDA 15 227 42 89 53 301 211 173 206 32
Nettoomsättningförändring -33,79% 0,32% 1,60% 7,65% -7,78% 0,85% 0,98% 2,73% 4,30% -%
Du Pont-modellen 0,85% 17,09% 2,48% 6,65% 3,23% 19,77% 15,68% 10,77% 14,43% 1,54%
Vinstmarginal 0,30% 4,51% 0,86% 1,96% 1,00% 5,63% 3,85% 2,91% 3,64% 0,35%
Bruttovinstmarginal 46,89% 46,58% 48,90% 48,90% 49,69% 50,57% 49,24% 50,13% 46,79% 43,21%
Rörelsekapital/omsättning 18,93% 15,26% 13,29% 13,97% 14,41% 14,71% 10,87% 7,64% 6,31% 4,26%
Soliditet 51,73% 53,73% 35,91% 44,01% 43,12% 49,47% 45,29% 33,31% 33,44% 26,66%
Kassalikviditet 99,81% 116,25% 47,19% 63,72% 70,96% 68,76% 59,43% 51,62% 46,74% 20,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...