Visa allt om Din Väska i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 034 5 018 4 939 4 588 4 975 4 933 4 885 4 755 4 559 4 215
Övrig omsättning 63 96 87 - - - - 80 - -
Rörelseresultat (EBIT) 227 42 89 38 276 186 140 173 16 75
Resultat efter finansnetto 227 41 80 30 270 180 130 146 -7 62
Årets resultat 135 6 49 10 137 74 65 120 1 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 15 40 83 116 149 10
Omsättningstillgångar 1 328 1 733 1 459 1 422 1 401 1 172 1 235 1 083 889 990
Tillgångar 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199 1 038 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 464 508 479 570 473 398 383 263 268
Obeskattade reserver 243 203 182 182 177 103 57 25 19 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 60 0
Kortfristiga skulder 560 1 066 769 761 669 636 862 783 695 702
Skulder och eget kapital 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199 1 038 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 333 289 257 184 199 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 75 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 021 1 175 1 081 1 036 707 730 727 724 693 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 336 396 395 412 374 379 403 366 332 234
Utdelning till aktieägare 100 75 50 20 100 0 0 50 0 6
Omsättning 5 097 5 114 5 026 4 588 4 975 4 933 4 885 4 835 4 559 4 215
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 678 1 255 1 235 1 147 1 244 1 233 1 221 1 189 1 140 1 054
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 389 375 346 337 331 324 300 291 245
Rörelseresultat, EBITDA 227 42 89 53 301 211 173 206 32 77
Nettoomsättningförändring 0,32% 1,60% 7,65% -7,78% 0,85% 0,98% 2,73% 4,30% 8,16% -%
Du Pont-modellen 17,09% 2,48% 6,65% 3,23% 19,77% 15,68% 10,77% 14,43% 1,54% 7,51%
Vinstmarginal 4,51% 0,86% 1,96% 1,00% 5,63% 3,85% 2,91% 3,64% 0,35% 1,78%
Bruttovinstmarginal 46,58% 48,90% 48,90% 49,69% 50,57% 49,24% 50,13% 46,79% 43,21% 43,84%
Rörelsekapital/omsättning 15,26% 13,29% 13,97% 14,41% 14,71% 10,87% 7,64% 6,31% 4,26% 6,83%
Soliditet 53,73% 35,91% 44,01% 43,12% 49,47% 45,29% 33,31% 33,44% 26,66% 28,92%
Kassalikviditet 116,25% 47,19% 63,72% 70,96% 68,76% 59,43% 51,62% 46,74% 20,86% 49,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...