Visa allt om Lilyquidity AB
Visa allt om Lilyquidity AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446
Övrig omsättning - - - - 3 1 - - 43 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 3 -2 -17 -17 -596 -4
Resultat efter finansnetto 156 50 -4 -15 -22 -2 -17 -17 -615 -21
Årets resultat 156 50 -4 -15 -22 -2 -17 -17 -615 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 93 43 47 62 0 0 5 7 2 041
Omsättningstillgångar 6 6 6 6 6 43 52 65 126 365
Tillgångar 255 99 49 53 67 43 52 70 133 2 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 99 49 52 68 39 41 58 75 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 11 11 58 1 918
Skulder och eget kapital 255 99 49 53 67 43 52 70 133 2 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 3 1 0 0 43 446
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 3 -2 -17 -15 -594 88
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 14,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -348,21%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 98,11% 101,49% 90,70% 78,85% 82,86% 56,39% 17,08%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 1 433,33% 472,73% 590,91% 217,24% 19,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...