Visa allt om Bang & Bonsomer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -265 -27 -24 -20 -11 -15 -14 -14 -20 -13
Resultat efter finansnetto 5 735 4 201 1 002 1 2 001 5 505 486 -13 1 380 -13
Årets resultat 6 004 4 195 1 002 1 2 001 5 504 484 -14 1 380 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598
Omsättningstillgångar 4 645 2 785 117 4 054 4 055 4 055 551 545 540 541
Tillgångar 6 243 4 383 1 715 5 652 5 653 5 653 2 149 2 143 2 138 2 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 142 4 338 1 643 5 641 5 640 5 639 2 135 2 131 2 126 2 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 45 72 11 12 14 14 12 13 13
Skulder och eget kapital 6 243 4 383 1 715 5 652 5 653 5 653 2 149 2 143 2 138 2 139
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 500 1 000 0 2 000 500 500 0 1 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -265 -27 -24 -20 -11 -15 -14 -14 -20 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,38% 98,97% 95,80% 99,81% 99,77% 99,75% 99,35% 99,44% 99,44% 99,39%
Kassalikviditet 4 599,01% 6 188,89% 162,50% 36 854,55% 33 791,67% 28 964,29% 3 935,71% 4 541,67% 4 153,85% 4 161,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...