Visa allt om J O Franssons Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om J O Franssons Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 552 2 425 2 366 0 2 180 2 127 2 152 2 022 0 2 011
Övrig omsättning - - - 2 224 - - 61 - 2 011 -
Rörelseresultat (EBIT) 797 505 402 425 233 265 494 320 336 543
Resultat efter finansnetto 718 369 218 195 -4 106 336 11 80 353
Årets resultat 501 216 127 158 54 71 223 15 74 195
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 344 7 548 7 647 7 815 7 147 7 341 7 511 7 716 7 189 6 999
Omsättningstillgångar 1 031 355 91 155 280 210 129 153 152 33
Tillgångar 8 376 7 904 7 738 7 971 7 427 7 551 7 639 7 869 7 340 7 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 213 1 713 1 496 1 370 1 211 1 157 1 116 893 878 803
Obeskattade reserver 461 386 294 240 262 342 335 305 316 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 228 5 348 5 499 5 917 5 576 5 689 5 748 6 193 5 656 5 380
Kortfristiga skulder 474 457 449 444 378 363 440 478 491 501
Skulder och eget kapital 8 376 7 904 7 738 7 971 7 427 7 551 7 639 7 869 7 340 7 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 386 380 563 461 547 455 386 - 292 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 108 155 123 140 134 105 - 90 80
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 2 552 2 425 2 366 2 224 2 180 2 127 2 213 2 022 2 011 2 011
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 276 1 213 - - 1 090 1 064 1 076 - - 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 253 244 - 299 347 298 248 - 192 183
Rörelseresultat, EBITDA 1 001 717 606 615 427 466 699 523 528 703
Nettoomsättningförändring 5,24% 2,49% -% -100,00% 2,49% -1,16% 6,43% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 9,52% 6,40% 5,20% -% 3,14% 3,51% 6,47% 4,07% -% 7,72%
Vinstmarginal 31,23% 20,87% 16,99% -% 10,69% 12,46% 22,96% 15,83% -% 27,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,83% -4,21% -15,13% -% -4,50% -7,19% -14,45% -16,07% -% -23,27%
Soliditet 30,71% 25,48% 22,30% 19,41% 18,91% 18,66% 17,84% 14,14% 15,06% 14,98%
Kassalikviditet 217,51% 77,68% 20,27% 34,91% 74,07% 57,85% 29,32% 32,01% 30,96% 6,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...