Visa allt om Coffee Please Home AB
Visa allt om Coffee Please Home AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 027 16 059 21 519 22 529 23 793 19 834 19 622 20 513 21 736 19 127
Övrig omsättning - 4 834 195 216 163 - 62 751 - -
Rörelseresultat (EBIT) -654 2 391 -430 -562 270 824 522 315 197 72
Resultat efter finansnetto -634 2 385 -427 -568 179 891 379 143 168 45
Årets resultat -634 825 -427 -568 127 651 260 143 118 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 201 394 797 843 1 845 2 021 669 898 936
Omsättningstillgångar 5 917 6 234 5 919 6 768 6 972 5 982 6 726 8 905 7 234 7 266
Tillgångar 6 032 6 435 6 313 7 565 7 815 7 827 8 747 9 575 8 132 8 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 153 1 792 967 1 394 1 962 1 985 2 004 1 861 1 924 1 935
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 066 1 142 1 054 743 187 0
Kortfristiga skulder 4 879 4 643 5 346 6 171 4 788 4 701 5 688 6 970 6 022 6 267
Skulder och eget kapital 6 032 6 435 6 313 7 565 7 815 7 827 8 747 9 575 8 132 8 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 928 758 730 647 634 622 513 605
Varav tantiem till styrelse & VD - - 152 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 916 1 941 2 518 3 376 3 257 2 352 2 683 3 451 3 259 3 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 862 846 1 693 1 688 1 596 1 089 1 172 1 328 1 224 1 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 18 027 20 893 21 714 22 745 23 956 19 834 19 684 21 264 21 736 19 127
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 9 9 13 10 10 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 009 4 015 2 391 2 503 1 830 1 983 1 962 1 709 1 976 1 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 968 723 602 659 453 424 464 483 503 473
Rörelseresultat, EBITDA -635 2 666 -303 -143 810 1 490 1 002 544 401 227
Nettoomsättningförändring 12,25% -25,37% -4,48% -5,31% 19,96% 1,08% -4,34% -5,63% 13,64% -%
Du Pont-modellen -10,15% 37,84% -4,66% -5,70% 3,53% 12,62% 6,00% 3,56% 3,09% 1,10%
Vinstmarginal -3,39% 15,16% -1,37% -1,91% 1,16% 4,98% 2,68% 1,66% 1,15% 0,47%
Bruttovinstmarginal 34,57% 33,02% 51,26% 44,02% 43,49% 44,33% 45,16% 46,88% 43,76% 47,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,76% 9,91% 2,66% 2,65% 9,18% 6,46% 5,29% 9,43% 5,58% 5,22%
Soliditet 19,11% 27,85% 15,32% 18,43% 25,11% 25,36% 22,91% 19,44% 23,66% 23,59%
Kassalikviditet 93,97% 95,80% 60,98% 51,06% 44,40% 59,20% 50,23% 58,49% 47,19% 62,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...