Visa allt om Lövsta Invest AB
Visa allt om Lövsta Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 039 1 074 1 069 1 014 1 014 1 014 848 1 059 1 059 1 059
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 559 596 640 656 594 584 401 606 638 621
Resultat efter finansnetto 559 618 646 662 603 590 379 561 598 491
Årets resultat 436 482 504 488 444 435 280 404 430 822
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 879 5 233 5 768 6 121 5 475 5 828 6 181 6 535 6 888 7 241
Omsättningstillgångar 1 556 839 1 822 914 1 194 431 880 4 131 728 634
Tillgångar 6 436 6 072 7 590 7 035 6 668 6 259 7 061 10 666 7 616 7 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 436 6 000 7 518 7 014 6 526 6 082 5 647 5 368 4 963 4 533
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 700 0 0
Kortfristiga skulder 0 72 72 21 142 177 1 414 1 598 2 653 3 342
Skulder och eget kapital 6 436 6 072 7 590 7 035 6 668 6 259 7 061 10 666 7 616 7 876
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 039 1 074 1 069 1 014 1 014 1 014 848 1 059 1 059 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 912 949 993 1 009 947 937 754 959 991 974
Nettoomsättningförändring -3,26% 0,47% 5,42% 0,00% 0,00% 19,58% -19,92% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 8,69% 10,18% 8,52% 9,40% 9,04% 9,43% 5,75% 5,77% 8,39% 7,96%
Vinstmarginal 53,80% 57,54% 60,52% 65,19% 59,47% 58,19% 47,88% 58,07% 60,34% 59,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,76% 71,42% 163,70% 88,07% 103,75% 25,05% -62,97% 239,19% -181,78% -255,71%
Soliditet 100,00% 98,81% 99,05% 99,70% 97,87% 97,17% 79,97% 50,33% 65,17% 57,55%
Kassalikviditet -% 1 165,28% 2 530,56% 4 352,38% 840,85% 243,50% 62,23% 258,51% 27,44% 18,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...