Visa allt om Lövsta Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 074 1 069 1 014 1 014 1 014 848 1 059 1 059 1 059 1 059
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 596 640 656 594 584 401 606 638 621 649
Resultat efter finansnetto 618 646 662 603 590 379 561 598 491 513
Årets resultat 482 504 488 444 435 280 404 430 822 1 853
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 233 5 768 6 121 5 475 5 828 6 181 6 535 6 888 7 241 7 595
Omsättningstillgångar 839 1 822 914 1 194 431 880 4 131 728 634 5 528
Tillgångar 6 072 7 590 7 035 6 668 6 259 7 061 10 666 7 616 7 876 13 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 000 7 518 7 014 6 526 6 082 5 647 5 368 4 963 4 533 8 790
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 700 0 0 2 144
Kortfristiga skulder 72 72 21 142 177 1 414 1 598 2 653 3 342 1 649
Skulder och eget kapital 6 072 7 590 7 035 6 668 6 259 7 061 10 666 7 616 7 876 13 122
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Omsättning 1 074 1 069 1 014 1 014 1 014 848 1 059 1 059 1 059 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 949 993 1 009 947 937 754 959 991 974 1 002
Nettoomsättningförändring 0,47% 5,42% 0,00% 0,00% 19,58% -19,92% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 10,18% 8,52% 9,40% 9,04% 9,43% 5,75% 5,77% 8,39% 7,96% 5,14%
Vinstmarginal 57,54% 60,52% 65,19% 59,47% 58,19% 47,88% 58,07% 60,34% 59,21% 63,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,42% 163,70% 88,07% 103,75% 25,05% -62,97% 239,19% -181,78% -255,71% 366,29%
Soliditet 98,81% 99,05% 99,70% 97,87% 97,17% 79,97% 50,33% 65,17% 57,55% 69,95%
Kassalikviditet 1 165,28% 2 530,56% 4 352,38% 840,85% 243,50% 62,23% 258,51% 27,44% 18,97% 335,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...