Visa allt om T Mattsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 452 1 057 1 256 948 1 356 1 621 1 490
Övrig omsättning - - - - 80 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -64 -539 -161 335 323 279 -33 287 293 474
Resultat efter finansnetto 32 -463 -195 448 243 372 295 133 302 756
Årets resultat 32 -29 -49 387 105 222 266 15 133 407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 793 875 4 81 659 238 319 168
Omsättningstillgångar 682 802 726 1 521 1 710 1 680 1 051 1 212 1 306 1 439
Tillgångar 682 802 1 520 2 396 1 714 1 761 1 709 1 450 1 625 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 778 957 1 256 870 965 992 726 804 921
Obeskattade reserver 0 0 434 580 631 572 513 520 488 381
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 24 129 560 214 225 203 204 333 305
Skulder och eget kapital 682 802 1 520 2 396 1 714 1 761 1 709 1 450 1 625 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 314 - - - 482 477 417 470 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 0 14 366 406 0 0 18 18 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 198 94 218 232 265 249 339 367 305
Utdelning till aktieägare 248 155 150 250 0 200 250 0 93 250
Omsättning 0 0 0 1 452 1 137 1 256 948 1 356 1 621 1 490
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 452 1 057 1 256 948 1 356 1 621 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 53 517 113 1 006 640 731 712 826 869 713
Rörelseresultat, EBITDA -64 -539 -161 335 324 357 46 368 374 529
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 37,37% -15,84% 32,49% -30,09% -16,35% 8,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 18,70% 20,13% 21,12% 17,26% 21,52% 19,20% 47,17%
Vinstmarginal -% -% -% 30,85% 32,64% 29,62% 31,12% 23,01% 19,25% 50,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 66,18% 141,53% 115,84% 89,45% 74,34% 60,02% 76,11%
Soliditet 96,04% 97,01% 85,23% 70,26% 77,89% 78,74% 80,17% 75,89% 71,10% 74,38%
Kassalikviditet 2 525,93% 3 341,67% 562,79% 271,61% 799,07% 746,67% 517,73% 594,12% 392,19% 471,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...