Visa allt om T Mattsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 452 1 057 1 256 948 1 356 1 621
Övrig omsättning 1 - - - - 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -170 -64 -539 -161 335 323 279 -33 287 293
Resultat efter finansnetto -37 32 -463 -195 448 243 372 295 133 302
Årets resultat -37 32 -29 -49 387 105 222 266 15 133
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 793 875 4 81 659 238 319
Omsättningstillgångar 431 682 802 726 1 521 1 710 1 680 1 051 1 212 1 306
Tillgångar 431 682 802 1 520 2 396 1 714 1 761 1 709 1 450 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 655 778 957 1 256 870 965 992 726 804
Obeskattade reserver 0 0 0 434 580 631 572 513 520 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 27 24 129 560 214 225 203 204 333
Skulder och eget kapital 431 682 802 1 520 2 396 1 714 1 761 1 709 1 450 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 314 - - - 482 477 417 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 40 0 14 366 406 0 0 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 13 198 94 218 232 265 249 339 367
Utdelning till aktieägare 249 248 155 150 250 0 200 250 0 93
Omsättning 1 0 0 0 1 452 1 137 1 256 948 1 356 1 621
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 452 1 057 1 256 948 1 356 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 53 517 113 1 006 640 731 712 826 869
Rörelseresultat, EBITDA -170 -64 -539 -161 335 324 357 46 368 374
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 37,37% -15,84% 32,49% -30,09% -16,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 18,70% 20,13% 21,12% 17,26% 21,52% 19,20%
Vinstmarginal -% -% -% -% 30,85% 32,64% 29,62% 31,12% 23,01% 19,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 66,18% 141,53% 115,84% 89,45% 74,34% 60,02%
Soliditet 85,85% 96,04% 97,01% 85,23% 70,26% 77,89% 78,74% 80,17% 75,89% 71,10%
Kassalikviditet 695,16% 2 525,93% 3 341,67% 562,79% 271,61% 799,07% 746,67% 517,73% 594,12% 392,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...