Visa allt om Rulles Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 048 13 083 14 709 11 992 16 813 10 192 10 956 11 107 13 131 11 230
Övrig omsättning 6 511 7 954 - 380 6 323 220 - 118 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 077 1 485 513 847 397 238 227 336 402 554
Resultat efter finansnetto 759 1 293 505 856 396 217 189 330 390 533
Årets resultat 463 726 287 450 219 281 263 190 216 287
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 443 8 448 362 297 295 327 166 156 185 142
Omsättningstillgångar 2 412 2 783 5 087 4 071 4 918 3 081 3 620 3 741 3 549 3 647
Tillgångar 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734 3 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 102 2 740 2 214 2 027 1 677 1 558 1 376 1 213 1 112 946
Obeskattade reserver 1 183 1 053 709 599 362 268 438 628 572 489
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 017 5 077 475 449 431 497 673 496 333 497
Kortfristiga skulder 2 553 2 362 2 051 1 294 2 743 1 085 1 299 1 560 1 716 1 857
Skulder och eget kapital 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734 3 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 315 255 224 220 296 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 159 4 075 3 451 2 946 2 959 2 822 2 391 2 082 2 064 1 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 314 1 385 1 069 930 1 011 953 942 809 877 719
Utdelning till aktieägare 0 100 200 100 100 100 100 100 90 50
Omsättning 18 559 21 037 14 709 12 372 16 819 10 515 11 176 11 107 13 249 11 230
Nyckeltal
Antal anställda 11 13 12 11 11 11 9 9 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 095 1 006 1 226 1 090 1 528 927 1 217 1 234 1 194 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 423 380 358 392 371 399 351 298 324
Rörelseresultat, EBITDA 1 333 1 566 606 950 501 313 301 401 457 608
Nettoomsättningförändring -7,91% -11,05% 22,66% -28,67% 64,96% -6,97% -1,36% -15,41% 16,93% -%
Du Pont-modellen 6,04% 13,23% 9,49% 19,66% 7,63% 7,04% 6,15% 9,08% 10,98% 14,73%
Vinstmarginal 8,95% 11,36% 3,51% 7,16% 2,37% 2,35% 2,13% 3,19% 3,12% 4,97%
Bruttovinstmarginal 13,19% 10,93% 41,40% 41,61% 33,44% 48,97% 40,64% 34,56% 32,33% 37,31%
Rörelsekapital/omsättning -1,17% 3,22% 20,64% 23,16% 12,94% 19,58% 21,18% 19,64% 13,96% 15,94%
Soliditet 22,54% 31,71% 50,22% 56,50% 37,29% 51,51% 44,67% 42,73% 40,81% 34,26%
Kassalikviditet 47,63% 45,09% 104,44% 118,47% 102,08% 108,02% 175,67% 177,76% 179,55% 181,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...