Visa allt om Rulles Entreprenad AB
Visa allt om Rulles Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 049 12 048 13 083 14 709 11 992 16 813 10 192 10 956 11 107 13 131
Övrig omsättning 1 005 6 511 7 954 - 380 6 323 220 - 118
Rörelseresultat (EBIT) 1 304 1 077 1 485 513 847 397 238 227 336 402
Resultat efter finansnetto 1 032 759 1 293 505 856 396 217 189 330 390
Årets resultat 665 463 726 287 450 219 281 263 190 216
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 630 15 443 8 448 362 297 295 327 166 156 185
Omsättningstillgångar 2 474 2 412 2 783 5 087 4 071 4 918 3 081 3 620 3 741 3 549
Tillgångar 19 104 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 767 3 102 2 740 2 214 2 027 1 677 1 558 1 376 1 213 1 112
Obeskattade reserver 1 350 1 183 1 053 709 599 362 268 438 628 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 118 11 017 5 077 475 449 431 497 673 496 333
Kortfristiga skulder 1 869 2 553 2 362 2 051 1 294 2 743 1 085 1 299 1 560 1 716
Skulder och eget kapital 19 104 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 315 255 224 220 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 586 4 159 4 075 3 451 2 946 2 959 2 822 2 391 2 082 2 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 291 1 314 1 385 1 069 930 1 011 953 942 809 877
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 100 100 100 100 100 90
Omsättning 14 054 18 559 21 037 14 709 12 372 16 819 10 515 11 176 11 107 13 249
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 13 12 11 11 11 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 186 1 095 1 006 1 226 1 090 1 528 927 1 217 1 234 1 194
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 501 423 380 358 392 371 399 351 298
Rörelseresultat, EBITDA 1 684 1 333 1 566 606 950 501 313 301 401 457
Nettoomsättningförändring 8,31% -7,91% -11,05% 22,66% -28,67% 64,96% -6,97% -1,36% -15,41% -%
Du Pont-modellen 6,83% 6,04% 13,23% 9,49% 19,66% 7,63% 7,04% 6,15% 9,08% 10,98%
Vinstmarginal 9,99% 8,95% 11,36% 3,51% 7,16% 2,37% 2,35% 2,13% 3,19% 3,12%
Bruttovinstmarginal 51,70% 13,19% 10,93% 41,40% 41,61% 33,44% 48,97% 40,64% 34,56% 32,33%
Rörelsekapital/omsättning 4,64% -1,17% 3,22% 20,64% 23,16% 12,94% 19,58% 21,18% 19,64% 13,96%
Soliditet 25,23% 22,54% 31,71% 50,22% 56,50% 37,29% 51,51% 44,67% 42,73% 40,81%
Kassalikviditet 74,69% 47,63% 45,09% 104,44% 118,47% 102,08% 108,02% 175,67% 177,76% 179,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...