Visa allt om P.L. Audio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 115 7 453 7 037 6 014 5 744 6 747 5 058 5 844 4 149 6 236
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 424 319 426 374 100 510 -82 301 418 301
Resultat efter finansnetto 427 320 434 637 43 560 184 159 695 498
Årets resultat 332 250 446 399 5 621 391 225 606 704
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 129 129 129 139 150 162 174 148
Omsättningstillgångar 9 905 9 766 9 582 9 113 8 488 8 334 7 867 8 191 7 892 8 034
Tillgångar 10 029 9 890 9 711 9 242 8 617 8 473 8 018 8 354 8 066 8 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 570 7 395 7 299 7 003 6 747 6 869 6 372 6 101 5 968 5 451
Obeskattade reserver 310 310 310 450 320 320 616 916 1 146 1 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 999 767 767 546 427 309 391 219 199 777
Kortfristiga skulder 1 150 1 419 1 334 1 243 1 123 975 638 1 117 753 628
Skulder och eget kapital 10 029 9 890 9 711 9 242 8 617 8 473 8 018 8 354 8 066 8 182
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 380 380 130 0 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 832 791 760 720 635 309 311 247 195 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 461 439 445 383 301 366 360 262 123 369
Utdelning till aktieägare 900 156 155 150 143 127 125 120 92 89
Omsättning 7 115 7 453 7 037 6 014 5 772 6 747 5 058 5 844 4 149 6 236
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 558 3 727 3 519 3 007 2 872 3 374 2 529 2 922 2 075 3 118
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 621 608 558 481 542 534 320 179 586
Rörelseresultat, EBITDA 424 324 444 374 109 522 -70 313 441 315
Nettoomsättningförändring -4,54% 5,91% 17,01% 4,70% -14,87% 33,39% -13,45% 40,85% -33,47% -%
Du Pont-modellen 4,26% 3,25% 4,47% 6,89% 1,61% 6,96% 2,31% 3,83% 9,22% 6,10%
Vinstmarginal 6,00% 4,31% 6,17% 10,59% 2,42% 8,74% 3,66% 5,48% 17,93% 8,00%
Bruttovinstmarginal 33,44% 30,44% 32,77% 37,18% 30,52% 35,02% 31,85% 28,58% 32,13% 35,17%
Rörelsekapital/omsättning 123,05% 112,00% 117,21% 130,86% 128,22% 109,07% 142,92% 121,05% 172,07% 118,76%
Soliditet 77,89% 77,22% 77,65% 79,36% 81,04% 83,85% 85,13% 80,93% 84,22% 78,29%
Kassalikviditet 538,35% 473,22% 502,77% 524,70% 556,54% 657,54% 908,62% 609,04% 897,74% 1 079,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...