Visa allt om Sista versen 23893 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 284 6 995 6 139 6 984 7 064 7 463 5 779 6 446 5 802 5 443
Övrig omsättning 1 768 59 97 178 175 24 23 123 150 47
Rörelseresultat (EBIT) 1 780 252 282 522 600 410 709 821 696 811
Resultat efter finansnetto 1 844 250 297 537 593 373 661 754 592 685
Årets resultat 2 176 268 248 382 390 248 405 446 278 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 1 596 1 619 1 756 1 859 2 134 2 153 2 364 2 611 2 774
Omsättningstillgångar 5 510 3 587 3 523 3 326 2 671 2 299 2 339 2 055 1 601 1 869
Tillgångar 5 910 5 184 5 142 5 082 4 530 4 433 4 493 4 418 4 212 4 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 390 3 314 3 146 2 998 2 616 2 226 1 978 1 773 1 327 1 100
Obeskattade reserver 0 939 1 039 1 065 1 054 1 000 975 874 749 553
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 250 750 791 1 223 2 000
Kortfristiga skulder 520 931 957 1 019 859 958 789 981 913 989
Skulder och eget kapital 5 910 5 184 5 142 5 082 4 530 4 433 4 493 4 418 4 212 4 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 427 556 499 774 621 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 050 1 695 1 674 1 921 1 339 1 449 917 1 075 816 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 557 754 692 769 719 831 626 726 591 454
Utdelning till aktieägare 4 970 0 100 100 0 0 0 200 0 52
Omsättning 6 052 7 054 6 236 7 162 7 239 7 487 5 802 6 569 5 952 5 490
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 714 1 166 1 023 1 164 1 177 1 066 963 921 967 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 268 409 395 449 418 410 345 372 347 341
Rörelseresultat, EBITDA 1 780 344 376 649 823 710 959 1 076 949 1 050
Nettoomsättningförändring -38,76% 13,94% -12,10% -1,13% -5,35% 29,14% -10,35% 11,10% 6,60% -%
Du Pont-modellen 31,29% 4,90% 5,87% 10,67% 13,47% 9,32% 15,94% 18,88% 16,76% 17,53%
Vinstmarginal 43,16% 3,63% 4,92% 7,76% 8,64% 5,53% 12,39% 12,94% 12,17% 14,95%
Bruttovinstmarginal 45,96% 47,65% 52,26% 54,07% 53,34% 55,18% 59,51% 60,33% 55,64% 55,81%
Rörelsekapital/omsättning 116,48% 37,97% 41,80% 33,03% 25,65% 17,97% 26,82% 16,66% 11,86% 16,17%
Soliditet 91,20% 78,06% 76,94% 74,44% 74,90% 66,84% 60,02% 54,37% 44,31% 32,27%
Kassalikviditet 1 059,62% 342,21% 319,02% 290,19% 259,37% 203,65% 242,97% 170,64% 134,39% 175,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...