Visa allt om Elenfors Svensson Dahlgren Görsjö Konsult Aktiebolag
Visa allt om Elenfors Svensson Dahlgren Görsjö Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 299 112 424 911 3 211 3 872 3 758 7 575 7 717
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 254 64 230 55 161 331 912 1 497 1 415
Resultat efter finansnetto -30 263 76 239 84 185 338 988 1 586 1 466
Årets resultat 98 399 274 335 75 89 171 526 848 776
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 17 44 82 129 101
Omsättningstillgångar 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 122 2 400 2 302 3 540 3 380
Tillgångar 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 139 2 444 2 384 3 669 3 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 953 1 014 776 662 470 536 577 711 996 1 548
Obeskattade reserver 294 450 700 978 1 197 1 220 1 170 1 081 833 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 45 141 108 32 384 697 591 1 841 1 500
Skulder och eget kapital 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 139 2 444 2 384 3 669 3 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 36 36 33 191 1 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 496 1 553 2 026 1 910 2 958 2 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 173 588 784 728 1 088 1 349
Utdelning till aktieägare 160 160 160 160 143 140 130 306 810 1 400
Omsättning 6 299 112 424 911 3 211 3 872 3 758 7 575 7 717
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 4 5 5 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 456 803 774 752 947 702
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 336 548 573 537 536 474
Rörelseresultat, EBITDA -35 254 64 230 72 188 370 959 1 552 1 458
Nettoomsättningförändring -97,99% 166,96% -73,58% -53,46% -71,63% -17,07% 3,03% -50,39% -1,84% -%
Du Pont-modellen -2,30% 17,48% 4,76% 13,66% 4,94% 8,74% 13,83% 41,44% 43,28% 42,17%
Vinstmarginal -483,33% 88,29% 68,75% 56,37% 9,22% 5,82% 8,73% 26,29% 20,96% 19,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20 783,33% 489,97% 1 316,96% 387,03% 182,99% 54,13% 43,98% 45,53% 22,43% 24,36%
Soliditet 93,91% 90,40% 81,81% 79,06% 79,59% 67,09% 58,89% 62,47% 43,49% 53,43%
Kassalikviditet 10 491,67% 3 355,56% 1 146,10% 1 619,44% 5 309,38% 552,60% 344,33% 389,51% 192,29% 225,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...