Visa allt om EMventure AB
Visa allt om EMventure AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 622 579 482 506 513 705 649 708 362 218
Övrig omsättning 208 152 57 57 - 20 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 107 7 31 -52 -10 72 -1 89 43
Resultat efter finansnetto 83 77 -28 -3 -69 -10 72 -1 86 38
Årets resultat 64 76 -28 -3 -39 4 25 6 58 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 877 885 883 687 701 319 118 82 47 53
Omsättningstillgångar 201 196 141 398 327 96 135 122 164 89
Tillgångar 1 078 1 081 1 024 1 085 1 029 416 253 205 211 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 163 86 115 118 158 153 128 122 64
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 45 8 18 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 420 483 540 600 600 0 0 0 0 27
Kortfristiga skulder 431 435 398 371 311 228 55 69 71 50
Skulder och eget kapital 1 078 1 081 1 024 1 085 1 029 416 253 205 211 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 75 200 180 168 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 115 61 126 43 40 0 8 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 33 30 16 35 36 75 57 58 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 830 731 539 563 513 725 669 708 362 218
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 311 290 482 506 513 353 325 354 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 77 105 181 215 177 130 134 - -
Rörelseresultat, EBITDA 189 178 35 60 -19 23 99 22 109 62
Nettoomsättningförändring 7,43% 20,12% -4,74% -1,36% -27,23% 8,63% -8,33% 95,58% 66,06% -%
Du Pont-modellen 10,02% 9,90% 0,78% 3,23% -4,57% -2,40% 28,46% -0,49% 42,18% 30,28%
Vinstmarginal 17,36% 18,48% 1,66% 6,92% -9,16% -1,42% 11,09% -0,14% 24,59% 19,72%
Bruttovinstmarginal 71,38% 81,87% 87,55% 89,92% 87,13% 89,93% 91,37% 88,70% 82,04% 77,52%
Rörelsekapital/omsättning -36,98% -41,28% -53,32% 5,34% 3,12% -18,72% 12,33% 7,49% 25,69% 17,89%
Soliditet 20,96% 15,08% 8,40% 10,60% 11,47% 43,30% 73,58% 65,25% 63,96% 45,07%
Kassalikviditet 46,64% 45,06% 35,43% 107,28% 105,14% 42,11% 245,45% 176,81% 230,99% 178,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...