Visa allt om Subica Förvaltning AB
Visa allt om Subica Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 280 663 274 767 267 116 262 012 249 966 242 560
Övrig omsättning 205 289 136 43 77 131
Rörelseresultat (EBIT) 14 256 16 568 15 207 13 576 11 145 8 261
Resultat efter finansnetto 15 437 16 890 15 376 13 603 11 082 8 264
Årets resultat 8 171 7 511 6 715 5 696 7 636 2 684
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 841 8 720 6 739 9 990 12 205 10 568
Omsättningstillgångar 34 371 39 808 35 247 31 702 23 348 19 619
Tillgångar 48 212 48 528 41 986 41 692 35 553 30 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 965 21 794 18 274 13 759 13 542 8 055
Minoritetsintressen 3 931 5 285 4 834 3 967 9 4 542
Avsättningar (tkr) 376 1 052 1 281 1 638 1 087 948
Långfristiga skulder 0 0 0 2 750 4 750 0
Kortfristiga skulder 17 941 20 397 17 597 19 578 16 165 16 643
Skulder och eget kapital 48 212 48 528 41 986 41 692 35 553 30 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 080 1 130 0 0 1 170 1 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 101 17 513 17 793 17 389 14 900 14 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 6 726 5 944 5 969 5 735 5 315 5 422
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 280 868 275 056 267 252 262 055 250 043 242 691
Nyckeltal
Antal anställda 53 51 50 50 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 296 5 388 5 342 5 240 4 999 4 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 482 475 462 428 443
Rörelseresultat, EBITDA 16 299 24 608 17 952 13 576 15 623 12 278
Nettoomsättningförändring 2,15% 2,86% 1,95% 4,82% 3,05% -%
Du Pont-modellen 32,02% 34,81% 36,73% 32,99% 31,74% 27,47%
Vinstmarginal 5,50% 6,15% 5,77% 5,25% 4,52% 3,42%
Bruttovinstmarginal 19,16% 19,89% 19,89% 19,59% 18,94% 18,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,85% 7,06% 6,61% 4,63% 2,87% 1,23%
Soliditet 53,86% 44,91% 43,52% 33,00% 38,09% 26,68%
Kassalikviditet 158,57% 168,06% 168,90% 135,52% 110,39% 84,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 979
Övrig omsättning - 48 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 10 -41 -29 -31 -25 -24 -32 -59 1 354
Resultat efter finansnetto 14 995 32 5 483 4 627 75 728 -28 -21 -18 1 387
Årets resultat 14 995 32 5 483 4 627 75 728 -28 -21 1 014 1 003
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 865 100 100 7 548 7 548 2 690 2 692 2 693 2 695 0
Omsättningstillgångar 13 541 4 311 8 280 300 173 555 126 587 798 3 766
Tillgångar 15 406 4 411 8 380 7 848 7 721 3 245 2 817 3 280 3 493 3 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 403 4 408 8 376 5 094 2 967 3 242 2 815 2 883 2 934 2 020
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 750 4 750 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 3 5 5 3 3 397 559 306
Skulder och eget kapital 15 406 4 411 8 380 7 848 7 721 3 245 2 817 3 280 3 493 3 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 593
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 31 2 185
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 3 1 096
Utdelning till aktieägare 8 000 4 000 4 000 2 200 2 500 350 300 40 30 100
Omsättning 0 48 0 0 0 0 0 0 8 30 979
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 3 442
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 430
Rörelseresultat, EBITDA -57 10 -41 -29 -29 -23 -24 -30 -58 1 695
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,97% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -0,52% 36,86%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -225,00% 4,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -37,50% 19,57%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 2 987,50% 11,17%
Soliditet 99,98% 99,93% 99,95% 64,91% 38,43% 99,91% 99,93% 87,90% 84,00% 81,17%
Kassalikviditet 451 366,67% 143 700,00% 276 000,00% 6 000,00% 3 460,00% 18 500,00% 4 200,00% 147,86% 142,75% 1 230,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...