Visa allt om Båten i Göteborg AB
Visa allt om Båten i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 0 5 403 7 112 8 105 8 227 4 685 1 696 4 820 6 955 7 773
Övrig omsättning 2 814 - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 340 -844 120 -112 1 147 -468 -153 -451 -66 151
Resultat efter finansnetto 1 276 -876 78 -139 1 132 -489 -226 -565 -148 65
Årets resultat 1 148 -876 59 -139 1 132 -489 -226 -565 -148 65
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 612 463 942 1 630 1 666 1 834 2 007 2 376 2 070 2 295
Omsättningstillgångar 904 1 003 1 498 844 868 266 137 184 650 576
Tillgångar 1 516 1 466 2 441 2 474 2 534 2 099 2 144 2 560 2 720 2 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 864 -284 592 753 1 392 260 546 -128 337 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 548 506 6 6 166 1 384 1 429 501
Kortfristiga skulder 652 1 750 1 301 1 214 1 136 1 833 1 432 1 304 954 1 985
Skulder och eget kapital 1 516 1 466 2 441 2 474 2 534 2 099 2 144 2 560 2 720 2 871
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - - 490 280 215 145 0 150 225 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 226 1 500 1 341 1 283 1 595 1 064 69 686 913 1 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 72 269 334 330 428 330 101 374 484 566
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 814 5 403 7 112 8 105 8 229 4 685 1 696 4 820 6 955 7 773
Nyckeltal
Antal anställda 1 7 8 8 9 6 0 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 772 889 1 013 914 781 - 803 1 159 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 295 214 229 242 264 261 - 205 275 308
Rörelseresultat, EBITDA 1 548 -326 789 565 1 715 55 275 212 489 660
Nettoomsättningförändring -100,00% -24,03% -12,25% -1,48% 75,60% 176,24% -64,81% -30,70% -10,52% -%
Du Pont-modellen -% -56,28% 4,92% -4,45% 45,26% -22,30% -7,14% -17,62% -2,43% 5,33%
Vinstmarginal -% -15,27% 1,69% -1,36% 13,94% -9,99% -9,02% -9,36% -0,95% 1,97%
Bruttovinstmarginal -% 76,53% 72,27% 66,00% 71,95% 63,27% 89,98% 64,23% 60,12% 62,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -13,83% 2,77% -4,57% -3,26% -33,45% -76,36% -23,24% -4,37% -18,13%
Soliditet 56,99% -19,37% 24,25% 30,44% 54,93% 12,39% 25,47% -5,00% 12,39% 13,41%
Kassalikviditet 138,65% 52,97% 102,61% 55,44% 48,68% 14,51% 9,57% 6,52% 56,39% 25,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...