Visa allt om Stureplansgruppen Varumärken AB
Visa allt om Stureplansgruppen Varumärken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 60 60 90 60
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -16 -14 -16 -12 -3 42 4 68 40
Resultat efter finansnetto -12 -16 -14 -16 -14 -7 39 1 66 40
Årets resultat 75 -16 -14 -12 16 -1 28 1 35 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 198 209 236 208 235 265 264 250 188
Omsättningstillgångar 0 6 11 3 32 21 17 24 4 24
Tillgångar 287 204 219 240 240 256 281 289 254 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 204 220 234 234 220 221 193 192 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 36 42 42 42 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 0 0 6 6 1 20 55 21 29
Skulder och eget kapital 287 204 219 240 240 256 281 289 254 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 60 60 90 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -4 -2 -4 0 -3 42 4 68 40
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -33,33% 50,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 14,95% 1,38% 26,77% 18,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 70,00% 6,67% 75,56% 66,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -5,00% -51,67% -18,89% -8,33%
Soliditet 97,21% 100,00% 100,46% 97,50% 97,50% 96,30% 89,66% 77,25% 87,50% 82,81%
Kassalikviditet 0,00% -% -% 50,00% 533,33% 2 100,00% 85,00% 43,64% 19,05% 82,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...