Visa allt om Prophient AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 609 414 507 480 630 254 154 676 348 218
Övrig omsättning - - - - - - 41 79 74 -
Rörelseresultat (EBIT) 75 326 441 371 521 200 164 408 338 206
Resultat efter finansnetto 81 315 453 361 522 186 7 392 331 206
Årets resultat -17 286 330 262 379 -42 2 97 239 125
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 416 484 517 441 160 162 89 118 6
Omsättningstillgångar 9 307 356 227 375 15 64 371 352 312
Tillgångar 420 723 840 744 817 175 226 460 469 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 448 512 382 455 76 118 176 79 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 207 207 0
Kortfristiga skulder 279 275 327 361 361 98 108 77 183 239
Skulder och eget kapital 420 723 840 744 817 175 226 460 469 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 1 58 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Utdelning till aktieägare 0 290 350 200 85 0 0 0 0 0
Omsättning 609 414 507 480 630 254 195 755 422 218
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 154 - 348 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 74 -
Rörelseresultat, EBITDA 75 326 441 371 522 201 165 410 339 215
Nettoomsättningförändring 47,10% -18,34% 5,62% -23,81% 148,03% 64,94% -77,22% 94,25% 59,63% -%
Du Pont-modellen 19,29% 45,09% 55,24% 49,87% 63,89% 110,86% 73,45% 88,70% 72,07% 64,98%
Vinstmarginal 13,30% 78,74% 91,52% 77,29% 82,86% 76,38% 107,79% 60,36% 97,13% 94,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,35% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,33% 7,73% 5,72% -27,92% 2,22% -32,68% -28,57% 43,49% 48,56% 33,49%
Soliditet 33,57% 61,96% 60,95% 51,34% 55,69% 43,43% 52,21% 38,26% 16,84% 24,61%
Kassalikviditet 3,23% 111,64% 108,87% 62,88% 103,88% 15,31% 18,52% 481,82% 192,35% 130,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...