Visa allt om Proformia Hälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 289 1 238 1 276 1 337 1 860 1 450 1 531 1 600 2 071 1 630
Övrig omsättning 93 - 100 - 763 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 8 56 209 190 -441 96 168 133 -378
Resultat efter finansnetto 5 4 51 201 185 -443 97 163 138 -375
Årets resultat 5 4 51 201 185 -443 97 163 138 -375
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 358 358 363 368 8 14 115 305 494
Omsättningstillgångar 457 452 487 437 365 544 906 931 757 445
Tillgångar 889 810 845 800 733 552 920 1 045 1 062 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 392 428 497 376 191 729 799 770 632
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 286 214 148 116 154 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 133 203 156 242 208 190 246 292 307
Skulder och eget kapital 889 810 845 800 733 552 920 1 045 1 062 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 660 410 758 748 477 371 693 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 644 561 - - 0 0 9 13 18 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 274 248 273 215 380 349 259 232 321 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 80 0 96 166 134 0
Omsättning 1 382 1 238 1 376 1 337 2 623 1 450 1 531 1 600 2 071 1 630
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 645 619 638 669 930 725 766 800 1 036 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 427 486 337 588 577 395 319 536 468
Rörelseresultat, EBITDA 98 80 128 284 267 -436 197 372 335 -177
Nettoomsättningförändring 4,12% -2,98% -4,56% -28,12% 28,28% -5,29% -4,31% -22,74% 27,06% -%
Du Pont-modellen 0,90% 0,99% 6,63% 26,12% 26,33% -79,35% 10,98% 16,17% 12,99% -40,09%
Vinstmarginal 0,62% 0,65% 4,39% 15,63% 10,38% -30,21% 6,60% 10,56% 6,66% -23,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,25% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,98% 25,77% 22,26% 21,02% 6,61% 23,17% 46,77% 42,81% 22,45% 8,47%
Soliditet 44,66% 48,40% 50,65% 62,12% 51,30% 34,60% 79,24% 76,46% 72,50% 67,38%
Kassalikviditet 338,52% 339,85% 239,90% 280,13% 150,83% 261,54% 476,84% 378,46% 259,25% 144,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...