Visa allt om Elcirkeln i Lund AB
Visa allt om Elcirkeln i Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 322 7 145 6 914 6 632 3 266 6 449 5 993 5 460 4 721 4 618
Övrig omsättning - 78 29 37 - 64 - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 260 -849 315 63 551 699 179 -31 -102 448
Resultat efter finansnetto 212 -879 286 51 540 680 159 -54 -112 438
Årets resultat 212 -327 226 15 290 355 79 2 0 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 130 93 169 210 140 77 98 143 236
Omsättningstillgångar 2 309 2 850 2 854 3 054 2 862 2 729 2 429 2 407 1 668 2 053
Tillgångar 2 430 2 980 2 948 3 222 3 072 2 869 2 506 2 505 1 811 2 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 562 1 350 1 677 1 451 1 436 1 146 791 712 710 709
Obeskattade reserver 0 0 552 566 542 401 215 171 234 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 868 1 630 719 1 205 1 094 1 322 1 499 1 622 866 1 220
Skulder och eget kapital 2 430 2 980 2 948 3 222 3 072 2 869 2 506 2 505 1 811 2 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 197 375 371 324 314 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 915 2 570 2 445 2 353 741 1 966 1 696 1 469 1 100 978
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 088 953 921 941 368 949 865 712 615 535
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 322 7 223 6 943 6 669 3 266 6 513 5 993 5 460 4 728 4 618
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 7 7 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 189 1 191 1 152 1 105 467 921 1 199 1 092 944 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 600 565 559 176 447 560 502 407 455
Rörelseresultat, EBITDA 291 -834 341 110 574 723 199 -5 -41 496
Nettoomsättningförändring 16,47% 3,34% 4,25% 103,06% -% 7,61% 9,76% 15,65% 2,23% -%
Du Pont-modellen 10,70% -28,46% 10,69% 2,02% 17,94% 24,40% 7,26% -1,20% -4,53% 19,62%
Vinstmarginal 3,12% -11,87% 4,56% 0,98% 16,87% 10,85% 3,04% -0,55% -1,74% 9,72%
Bruttovinstmarginal 68,39% 58,61% 72,23% 68,98% 75,87% 76,90% 75,91% 54,25% 60,88% 64,14%
Rörelsekapital/omsättning 17,32% 17,07% 30,88% 27,88% 54,13% 21,82% 15,52% 14,38% 16,99% 18,04%
Soliditet 64,28% 45,30% 71,49% 57,98% 59,75% 50,25% 37,89% 33,34% 48,51% 42,28%
Kassalikviditet 261,87% 172,58% 391,79% 250,37% 258,23% 182,68% 129,22% 83,29% 133,03% 156,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...