Visa allt om BNP Paribas Cardif Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Nettoomsättning 89 798 87 360 81 824 67 361 70 984 63 053 64 443 67 950 17 496 22 409
Övrig omsättning 16 - - 66 - 2 43 241 - 22 965
Rörelseresultat (EBIT) 4 383 3 871 4 738 3 378 2 638 2 402 -6 888 -7 384 -49 746 82
Resultat efter finansnetto 4 395 5 478 6 740 3 664 3 332 2 518 -6 562 -5 192 -48 822 94
Årets resultat -845 9 189 14 806 12 502 16 297 2 518 -18 754 -5 980 -35 297 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 228 349 525 348 151 349 769 352 534 331 036 261 977 275 287 267 039 1 806
Omsättningstillgångar 64 751 68 541 55 841 42 676 29 122 41 854 33 655 41 218 79 943 19 449
Tillgångar 499 979 418 066 403 991 392 446 381 656 372 890 295 632 316 505 346 983 21 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 388 547 389 391 380 203 365 397 352 895 336 598 272 976 291 731 297 710 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 432 28 674 23 789 27 049 28 762 36 293 22 657 24 776 49 273 21 149
Skulder och eget kapital 499 979 418 066 403 991 392 446 381 656 372 890 295 632 316 505 346 983 21 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 3 087 3 180 2 875 2 777 2 227 2 738 2 657 2 153 2 244 809
Varav tantiem till styrelse & VD 285 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 806 27 448 23 248 22 013 19 743 17 827 15 854 21 985 21 596 18 422
Varav resultatlön till övriga anställda 927 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 16 430 14 851 13 567 13 165 11 825 11 168 9 441 12 737 11 269 6 832
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 814 87 360 81 824 67 427 70 984 63 055 64 486 68 191 17 496 45 374
Nyckeltal
Antal anställda 58 54 48 48 45 42 39 53 63 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 548 1 618 1 705 1 403 1 577 1 501 1 652 1 282 278 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 833 874 882 822 831 785 758 739 597 535
Rörelseresultat, EBITDA 12 173 10 586 10 624 8 512 6 720 5 283 -1 971 -4 279 -48 536 783
Nettoomsättningförändring 2,79% 6,77% 21,47% -5,10% 12,58% -2,16% -5,16% 288,37% -% -%
Du Pont-modellen 0,88% 1,31% 1,67% 0,94% 0,87% 0,68% -2,22% -1,63% -13,97% 0,56%
Vinstmarginal 4,91% 6,28% 8,24% 5,45% 4,70% 4,01% -10,17% -7,58% -277,15% 0,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51,98% 45,64% 39,17% 23,20% 0,51% 8,82% 17,07% 24,20% 175,30% -7,59%
Soliditet 77,71% 93,14% 94,11% 93,11% 92,46% 90,27% 92,34% 92,17% 85,80% 0,49%
Kassalikviditet 58,11% 239,04% 234,73% 157,77% 101,25% 115,32% 148,54% 166,36% 162,25% 91,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...