Visa allt om Helma Sport AB
Visa allt om Helma Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 598 988 851 408 536 357 686 946 778 1 108
Övrig omsättning - 30 1 1 - 31 - 3 9 496
Rörelseresultat (EBIT) 303 264 240 18 7 28 -133 121 135 142
Resultat efter finansnetto 303 263 239 15 8 21 -145 105 132 202
Årets resultat 232 205 133 8 3 20 -44 49 71 144
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 50 76 24 5 183 436 532 311 422
Omsättningstillgångar 354 527 351 259 263 190 90 194 144 146
Tillgångar 489 577 427 283 267 373 527 727 455 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 363 258 125 117 215 194 238 229 248
Obeskattade reserver 60 60 60 0 0 0 0 101 71 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 117 178 0 133
Kortfristiga skulder 83 153 108 157 150 159 215 210 155 151
Skulder och eget kapital 489 577 427 283 267 373 527 727 455 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 283 123 401 388 288 91
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 534 284 159 0 0 0 0 0 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 144 106 93 126 74 198 226 131 4
Utdelning till aktieägare 200 150 100 0 0 100 0 0 40 90
Omsättning 598 1 018 852 409 536 388 686 949 787 1 604
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 299 494 426 204 268 179 343 473 389 554
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 340 208 138 205 104 313 322 249 84
Rörelseresultat, EBITDA 303 264 244 20 9 60 -73 162 137 162
Nettoomsättningförändring -39,47% 16,10% 108,58% -23,88% 50,14% -47,96% -27,48% 21,59% -29,78% -%
Du Pont-modellen 61,96% 45,75% 56,21% 6,36% 2,62% 7,77% -24,86% 16,64% 29,67% 40,85%
Vinstmarginal 50,67% 26,72% 28,20% 4,41% 1,31% 8,12% -19,10% 12,79% 17,35% 20,94%
Bruttovinstmarginal 97,16% 100,00% 98,47% 95,10% 93,84% 93,28% 97,96% 93,13% 89,97% 26,35%
Rörelsekapital/omsättning 45,32% 37,85% 28,55% 25,00% 21,08% 8,68% -18,22% -1,69% -1,41% -0,45%
Soliditet 80,33% 71,02% 71,38% 44,17% 43,82% 57,64% 36,81% 42,74% 61,56% 48,23%
Kassalikviditet 426,51% 344,44% 325,00% 164,97% 175,33% 116,98% 38,14% 85,24% 72,90% 52,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...