Visa allt om Bengt Berglunds Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 870 3 817 3 293 3 940 3 779 3 740 2 984 2 797 2 834 2 569
Övrig omsättning - 17 466 - 9 15 2 - 123 257
Rörelseresultat (EBIT) 104 48 412 225 241 390 213 360 567 338
Resultat efter finansnetto 73 14 319 161 114 270 118 249 443 204
Årets resultat 32 64 32 21 11 52 54 26 45 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 478 4 404 5 009 2 412 3 111 3 559 4 234 1 926 2 069 2 345
Omsättningstillgångar 894 580 764 845 744 731 608 547 476 425
Tillgångar 4 372 4 984 5 772 3 257 3 855 4 290 4 842 2 473 2 545 2 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 438 374 343 321 360 309 279 279 233
Obeskattade reserver 1 416 1 376 1 426 1 140 1 000 900 700 659 450 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 241 1 788 2 384 733 1 413 1 922 2 790 726 709 1 359
Kortfristiga skulder 1 243 1 381 1 587 1 041 1 120 1 108 1 043 809 1 108 1 106
Skulder och eget kapital 4 372 4 984 5 772 3 257 3 855 4 290 4 842 2 473 2 545 2 770
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 280 235 229 228 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 837 805 613 650 666 372 338 348 344 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 349 317 277 285 289 282 254 267 253 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 25 25 0
Omsättning 3 870 3 834 3 759 3 940 3 788 3 755 2 986 2 797 2 957 2 826
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 290 1 272 1 647 1 970 1 890 1 870 1 492 1 399 1 417 1 285
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 381 454 479 487 471 419 428 420 407
Rörelseresultat, EBITDA 1 015 953 1 254 948 948 1 065 735 701 901 702
Nettoomsättningförändring 1,39% 15,91% -16,42% 4,26% 1,04% 25,34% 6,69% -1,31% 10,32% -%
Du Pont-modellen 3,13% 2,37% 7,69% 7,65% 6,46% 9,28% 4,40% 14,56% 22,28% 12,20%
Vinstmarginal 3,54% 3,09% 13,48% 6,32% 6,59% 10,64% 7,14% 12,87% 20,01% 13,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,11%
Rörelsekapital/omsättning -9,02% -20,99% -24,99% -4,97% -9,95% -10,08% -14,58% -9,37% -22,30% -26,51%
Soliditet 36,04% 30,32% 25,75% 36,33% 27,44% 23,85% 17,04% 30,47% 23,69% 10,28%
Kassalikviditet 71,92% 42,00% 48,14% 81,17% 66,43% 65,97% 58,29% 67,61% 42,96% 38,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...