Visa allt om 7opA Production AB
Visa allt om 7opA Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 13 27 69 16 5 0 9 7 24 279
Övrig omsättning - - - - - - 68 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 27 69 -4 -12 -36 -49 -40 -45 72
Resultat efter finansnetto -2 21 63 -12 -21 -53 -62 -49 -53 58
Årets resultat -2 21 63 -12 -21 -53 -62 -49 -53 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 26 26 27
Omsättningstillgångar 12 6 8 0 0 2 0 110 144 139
Tillgångar 12 6 8 1 0 2 0 136 170 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -150 -148 -169 -232 -220 -200 -146 -231 -182 -129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 121 140 210 194 152 103 250 239 177
Kortfristiga skulder 14 33 37 23 27 49 44 117 113 118
Skulder och eget kapital 12 6 8 1 0 2 0 136 170 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 27 69 16 5 0 77 19 24 279
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 27 69 -4 -12 -36 -49 -40 -44 82
Nettoomsättningförändring -51,85% -60,87% 331,25% 220,00% -% -100,00% 28,57% -70,83% -91,40% -%
Du Pont-modellen 33,33% 450,00% 862,50% -400,00% -% -% -% -29,41% -25,88% 43,37%
Vinstmarginal 30,77% 100,00% 100,00% -25,00% -240,00% -% -544,44% -571,43% -183,33% 25,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,38% -100,00% -42,03% -143,75% -540,00% -% -488,89% -100,00% 129,17% 7,53%
Soliditet -1 250,00% -2 466,67% -2 112,50% -23 200,00% -% -10 000,00% -% -169,85% -107,06% -77,71%
Kassalikviditet 85,71% 18,18% 21,62% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 94,02% 127,43% 117,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...