Visa allt om Roslagens Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 347 5 787 6 240 5 817 5 311 5 248 4 599 4 407 4 118 3 704
Övrig omsättning 369 207 170 317 148 362 33 28 60 20
Rörelseresultat (EBIT) 193 173 247 419 179 544 197 614 237 192
Resultat efter finansnetto 141 101 172 323 78 442 84 489 106 90
Årets resultat 242 234 128 128 223 344 100 293 89 94
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 784 3 698 4 147 4 176 3 916 4 285 4 063 4 404 4 260 4 237
Omsättningstillgångar 872 1 165 998 785 1 570 1 089 991 1 186 804 1 041
Tillgångar 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064 5 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 488 1 347 1 112 985 1 849 1 627 1 290 1 190 897 808
Obeskattade reserver 406 577 776 780 635 862 891 953 875 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 817 1 867 1 917 2 000 2 000 2 000 2 000 2 388 2 666 2 844
Kortfristiga skulder 945 1 073 1 340 1 197 1 002 886 872 1 059 626 726
Skulder och eget kapital 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064 5 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 486 382 441 384 360 319 366 226 199 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 915 2 394 2 471 2 143 2 074 1 964 1 841 1 555 1 544 1 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 690 814 855 771 733 718 700 572 539 462
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 8 0 0 0
Omsättning 5 716 5 994 6 410 6 134 5 459 5 610 4 632 4 435 4 178 3 724
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 8 8 8 8 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 594 643 624 727 664 656 575 630 588 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 345 404 378 413 399 377 348 337 333 252
Rörelseresultat, EBITDA 576 660 714 893 633 932 589 836 592 517
Nettoomsättningförändring -7,60% -7,26% 7,27% 9,53% 1,20% 14,11% 4,36% 7,02% 11,18% -%
Du Pont-modellen 4,15% 3,58% 4,80% 8,45% 3,28% 10,12% 3,96% 11,22% 4,70% 3,71%
Vinstmarginal 3,61% 3,01% 3,96% 7,20% 3,39% 10,37% 4,35% 14,23% 5,78% 5,29%
Bruttovinstmarginal 72,94% 78,18% 100,00% 75,43% 76,41% 76,91% 80,43% 84,25% 84,34% 83,21%
Rörelsekapital/omsättning -1,37% 1,59% -5,48% -7,08% 10,69% 3,87% 2,59% 2,88% 4,32% 8,50%
Soliditet 38,76% 36,95% 32,72% 31,44% 42,23% 42,10% 38,22% 33,56% 30,15% 27,59%
Kassalikviditet 92,28% 108,57% 74,48% 65,58% 156,69% 122,91% 113,65% 111,99% 128,43% 143,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...