Visa allt om Roslagens Trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 731 5 347 5 787 6 240 5 817 5 311 5 248 4 599 4 407 4 118
Övrig omsättning 258 369 207 170 317 148 362 33 28 60
Rörelseresultat (EBIT) 325 193 173 247 419 179 544 197 614 237
Resultat efter finansnetto 291 141 101 172 323 78 442 84 489 106
Årets resultat 187 242 234 128 128 223 344 100 293 89
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 030 3 784 3 698 4 147 4 176 3 916 4 285 4 063 4 404 4 260
Omsättningstillgångar 797 872 1 165 998 785 1 570 1 089 991 1 186 804
Tillgångar 4 827 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 675 1 488 1 347 1 112 985 1 849 1 627 1 290 1 190 897
Obeskattade reserver 456 406 577 776 780 635 862 891 953 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 767 1 817 1 867 1 917 2 000 2 000 2 000 2 000 2 388 2 666
Kortfristiga skulder 928 945 1 073 1 340 1 197 1 002 886 872 1 059 626
Skulder och eget kapital 4 827 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 105 486 382 441 384 360 319 366 226 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 766 1 915 2 394 2 471 2 143 2 074 1 964 1 841 1 555 1 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 589 690 814 855 771 733 718 700 572 539
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 8 0 0
Omsättning 4 989 5 716 5 994 6 410 6 134 5 459 5 610 4 632 4 435 4 178
Nyckeltal
Antal anställda 7 9 9 10 8 8 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 676 594 643 624 727 664 656 575 630 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 345 404 378 413 399 377 348 337 333
Rörelseresultat, EBITDA 681 576 660 714 893 633 932 589 836 592
Nettoomsättningförändring -11,52% -7,60% -7,26% 7,27% 9,53% 1,20% 14,11% 4,36% 7,02% -%
Du Pont-modellen 6,75% 4,15% 3,58% 4,80% 8,45% 3,28% 10,12% 3,96% 11,22% 4,70%
Vinstmarginal 6,89% 3,61% 3,01% 3,96% 7,20% 3,39% 10,37% 4,35% 14,23% 5,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 72,94% 78,18% 100,00% 75,43% 76,41% 76,91% 80,43% 84,25% 84,34%
Rörelsekapital/omsättning -2,77% -1,37% 1,59% -5,48% -7,08% 10,69% 3,87% 2,59% 2,88% 4,32%
Soliditet 42,07% 38,76% 36,95% 32,72% 31,44% 42,23% 42,10% 38,22% 33,56% 30,15%
Kassalikviditet 85,88% 92,28% 108,57% 74,48% 65,58% 156,69% 122,91% 113,65% 111,99% 128,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...