Visa allt om EBL Systems AB
Visa allt om EBL Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 392 186 630 22 37 192 211 166
Övrig omsättning - - - 135 - 26 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -378 -128 15 -1 032 19 17 11 -3 -787 105
Resultat efter finansnetto -385 -136 -11 -1 057 -6 1 11 -128 -1 019 -85
Årets resultat -385 -136 -11 -1 057 -6 1 11 -128 -1 019 -85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 492 592 795 92 101 111 102 122
Omsättningstillgångar 38 346 465 623 1 276 1 301 1 343 1 392 1 535 2 189
Tillgångar 38 373 957 1 215 2 071 1 393 1 444 1 502 1 637 2 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -501 -115 479 490 -838 -1 108 -1 108 -1 119 -991 28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 540 392 478 725 2 909 2 502 2 553 2 622 2 628 2 284
Skulder och eget kapital 38 373 957 1 215 2 071 1 393 1 444 1 502 1 637 2 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 392 321 630 48 37 192 211 166
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -353 -122 115 -828 223 25 21 22 -766 133
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 110,75% -70,48% 2 763,64% -40,54% -80,73% -9,00% 27,11% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,24% -84,94% 0,97% 1,22% 0,76% -0,20% -48,08% 4,54%
Vinstmarginal -% -% 7,91% -554,84% 3,17% 77,27% 29,73% -1,56% -372,99% 63,25%
Bruttovinstmarginal -% -% 81,12% -399,46% 63,02% 100,00% 100,00% 43,23% -188,15% 83,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -3,32% -54,84% -259,21% -5 459,09% -3 270,27% -640,62% -518,01% -57,23%
Soliditet -1 318,42% -30,83% 50,05% 40,33% -40,46% -79,54% -76,73% -74,50% -60,54% 1,21%
Kassalikviditet 7,04% 62,76% 76,36% 44,28% 15,95% 38,61% 39,48% 40,31% 41,51% 50,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...