Visa allt om Agero Öresund Aktiebolag
Visa allt om Agero Öresund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 869 4 884 5 364 8 293 8 072 6 704 5 774
Övrig omsättning - - - - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -7 -1 -138 -289 -589 480 307 399 764
Resultat efter finansnetto -4 -7 1 -131 -266 -583 483 337 437 775
Årets resultat 0 -7 1 -97 -202 -433 348 230 308 781
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 10 17 24 32 39 10
Omsättningstillgångar 97 96 156 418 1 496 2 465 3 725 3 236 2 786 2 482
Tillgångar 97 96 156 418 1 505 2 482 3 749 3 267 2 825 2 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 96 154 402 404 926 939 791 860 1 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 3 16 1 101 1 557 2 811 2 477 1 965 1 340
Skulder och eget kapital 97 96 156 418 1 505 2 482 3 749 3 267 2 825 2 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 078 2 977 3 421 4 693 4 718 3 830 3 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 457 992 1 461 1 901 1 941 1 656 1 374
Utdelning till aktieägare 0 0 50 250 0 500 0 200 300 600
Omsättning 0 0 0 1 869 4 894 5 364 8 293 8 072 6 704 5 774
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 3 6 7 10 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 623 814 766 829 897 958 962
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 532 755 735 694 790 830 783
Rörelseresultat, EBITDA -4 -7 -1 -138 -282 -582 487 314 406 764
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -61,73% -8,95% -35,32% 2,74% 20,41% 16,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -31,34% -17,67% -23,45% 12,91% 10,41% 15,54% 31,14%
Vinstmarginal -% -% -% -7,01% -5,45% -10,85% 5,84% 4,21% 6,55% 13,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 21,51% 8,09% 16,93% 11,02% 9,40% 12,25% 19,78%
Soliditet 98,97% 100,00% 98,72% 96,17% 26,84% 37,31% 25,05% 24,21% 30,44% 46,23%
Kassalikviditet 9 700,00% -% 5 200,00% 2 612,50% 135,88% 158,32% 132,52% 130,64% 141,78% 185,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...