Visa allt om Sweop AB
Visa allt om Sweop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 122 501 51 42 56 71 71 103 1 014 1 696 1 483
Övrig omsättning - - - - - 2 5 57 10 6
Rörelseresultat (EBIT) 2 698 41 31 46 57 65 85 -389 13 -341
Resultat efter finansnetto 2 687 41 31 46 57 65 88 -289 82 -317
Årets resultat -4 0 25 34 42 48 64 -188 58 901
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 155 0 0 0 0 0 213 425 868 1 217
Omsättningstillgångar 23 016 110 110 110 110 845 1 041 4 637 4 067 3 122
Tillgångar 24 171 110 110 110 110 845 1 254 5 062 4 935 4 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 100 101 100 100 835 1 238 4 995 4 442 3 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 075 10 10 10 10 10 15 67 427 408
Skulder och eget kapital 24 171 110 110 110 110 845 1 254 5 062 4 935 4 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 828 - - 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 728 - - 0 0 0 0 444 527 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 499 - - 0 0 0 2 262 335 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 735 1 000 4 350 0 0
Omsättning 122 501 51 42 56 71 73 108 1 071 1 706 1 489
Nyckeltal
Antal anställda 7 - - - - 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 500 - - - - - - 1 014 1 696 1 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 740 - - - - - - 359 211 232
Rörelseresultat, EBITDA 2 912 41 31 46 57 65 85 -291 175 -181
Nettoomsättningförändring 240 098,04% 21,43% -25,00% -21,13% 0,00% -31,07% -89,84% -40,21% 14,36% -%
Du Pont-modellen 11,16% 37,27% 28,18% 42,73% 54,55% 7,69% 7,10% -5,71% 1,68% -7,28%
Vinstmarginal 2,20% 80,39% 73,81% 83,93% 84,51% 91,55% 86,41% -28,50% 4,89% -21,31%
Bruttovinstmarginal 5,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,04% 42,92% 44,98%
Rörelsekapital/omsättning -0,86% 196,08% 238,10% 178,57% 140,85% 1 176,06% 996,12% 450,69% 214,62% 183,01%
Soliditet 0,40% 90,91% 91,82% 90,91% 90,91% 98,82% 98,72% 98,68% 90,99% 90,16%
Kassalikviditet 64,67% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 8 450,00% 6 940,00% 6 920,90% 808,90% 548,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...