Visa allt om Vitec Förvaltningssystem AB
Visa allt om Vitec Förvaltningssystem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 142 900 84 509 36 838 33 745 33 830 31 381 29 205 27 515 28 341 25 786
Övrig omsättning - - - 118 - 1 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 31 768 13 904 8 236 2 472 3 863 3 993 4 368 2 178 2 736 3 760
Resultat efter finansnetto 31 768 13 911 8 261 2 498 3 891 4 014 4 391 2 266 2 818 3 790
Årets resultat 15 410 9 274 4 414 1 467 2 780 2 886 3 211 1 602 2 013 2 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 359 22 383 22 428 22 490 22 823 1 137 2 099 2 619 3 134 315
Omsättningstillgångar 116 283 91 116 30 791 17 308 13 820 15 628 14 134 11 525 11 646 12 366
Tillgångar 138 642 113 498 53 219 39 798 36 643 16 765 16 233 14 144 14 781 12 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 963 11 752 6 479 2 065 598 582 526 484 513 483
Obeskattade reserver 47 47 70 572 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 318 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 210 105 0
Kortfristiga skulder 120 632 101 698 46 671 37 161 36 045 16 183 15 389 13 450 14 163 12 199
Skulder och eget kapital 138 642 113 498 53 219 39 798 36 643 16 765 16 233 14 144 14 781 12 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 23 139 20 211 10 990 11 410 11 142 9 079 10 157 10 393 9 735 8 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 11 493 10 521 4 854 5 320 5 175 5 141 4 482 4 933 4 389 4 008
Utdelning till aktieägare 15 400 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 900 84 509 36 838 33 863 33 830 31 382 29 205 27 515 28 347 25 786
Nyckeltal
Antal anställda 44 41 20 25 23 21 20 23 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 248 2 061 1 842 1 350 1 471 1 494 1 460 1 196 1 417 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) 826 762 794 672 718 684 749 686 729 662
Rörelseresultat, EBITDA 31 792 13 930 8 297 2 923 4 572 4 704 5 093 2 868 3 107 3 902
Nettoomsättningförändring 69,09% 129,41% 9,17% -0,25% 7,80% 7,45% 6,14% -2,91% 9,91% -%
Du Pont-modellen 22,92% 12,26% 15,53% 6,28% 10,62% 23,99% 27,05% 16,02% 19,07% 29,88%
Vinstmarginal 22,23% 16,47% 22,43% 7,41% 11,51% 12,82% 15,04% 8,24% 9,94% 14,70%
Bruttovinstmarginal 91,54% 91,98% 89,14% 88,50% 85,03% 81,32% 87,35% 89,37% 91,18% 92,22%
Rörelsekapital/omsättning -3,04% -12,52% -43,11% -58,83% -65,70% -1,77% -4,30% -7,00% -8,88% 0,65%
Soliditet 12,98% 10,39% 12,28% 6,25% 1,63% 3,47% 3,24% 3,42% 3,47% 3,81%
Kassalikviditet 96,39% 89,59% 65,97% 46,58% 38,34% 96,57% 91,84% 85,69% 82,23% 101,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...