Visa allt om E. Andersson AB
Visa allt om E. Andersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 683 4 29 35 11 81 204 530 338 764
Övrig omsättning - - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 -9 -12 15 -3 15 -45 5 -10 -8
Resultat efter finansnetto 173 -9 -12 15 -3 15 -37 2 -2 -6
Årets resultat 104 -9 -12 15 -3 15 -37 2 -2 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 0 0 0 0 0 0 5 33 36
Omsättningstillgångar 397 108 119 138 115 118 150 269 307 355
Tillgångar 527 108 119 138 115 118 150 274 340 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 85 94 107 91 95 80 117 115 117
Obeskattade reserver 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 192 23 25 32 23 23 70 157 225 274
Skulder och eget kapital 527 108 119 138 115 118 150 274 340 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 165 180 189 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 55 57 58 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 683 4 29 35 11 82 204 530 338 764
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 204 530 338 764
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 220 298 286 431
Rörelseresultat, EBITDA 206 -9 -12 15 -3 15 -40 14 1 1
Nettoomsättningförändring 16 975,00% -86,21% -17,14% 218,18% -86,42% -60,29% -61,51% 56,80% -55,76% -%
Du Pont-modellen 33,02% -8,33% -10,08% 10,87% -2,61% 12,71% -24,67% 5,47% -0,59% -1,53%
Vinstmarginal 25,48% -225,00% -41,38% 42,86% -27,27% 18,52% -18,14% 2,83% -0,59% -0,79%
Bruttovinstmarginal -4,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,01% 2 125,00% 324,14% 302,86% 836,36% 117,28% 39,22% 21,13% 24,26% 10,60%
Soliditet 41,78% 78,70% 78,99% 77,54% 79,13% 80,51% 53,33% 42,70% 33,82% 29,92%
Kassalikviditet 7,29% 469,57% 476,00% 431,25% 500,00% 513,04% 214,29% 171,34% 136,44% 129,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...