Visa allt om Landy Vent International AB
Visa allt om Landy Vent International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 20 686 24 778 28 282 30 100 38 695 39 307 36 926 39 181 40 914 35 070
Övrig omsättning 1 620 26 78 85 130 1 014 74 22 155 324
Rörelseresultat (EBIT) 780 396 -209 -1 624 -2 824 786 1 796 1 207 1 886 5 078
Resultat efter finansnetto 601 270 55 -1 882 -1 667 508 1 486 667 1 391 4 780
Årets resultat 601 270 55 -781 57 555 1 030 402 700 2 476
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 536 691 1 547 988 1 448 7 432 7 906 8 727 9 075
Omsättningstillgångar 9 782 10 938 10 585 12 483 15 514 21 533 13 587 13 674 14 319 14 331
Tillgångar 9 891 11 475 11 275 14 030 16 502 22 982 21 019 21 580 23 046 23 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 414 3 813 3 560 3 505 4 285 4 228 5 673 6 043 5 641 6 942
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 100 2 827 3 121 3 080 3 017 2 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 240 4 570 1 176 705 1 234 1 763 4 729 5 370 5 172 5 562
Kortfristiga skulder 3 237 3 092 6 540 9 820 9 782 14 163 7 497 7 087 9 216 8 261
Skulder och eget kapital 9 891 11 475 11 275 14 030 16 502 22 982 21 019 21 580 23 046 23 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 062 714 835 555 1 706 1 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 114 4 013 4 500 6 211 6 980 9 673 8 970 9 520 8 790 5 060
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 305 1 535 1 701 2 288 2 859 3 579 3 344 3 841 4 193 2 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 2 000
Omsättning 22 306 24 804 28 360 30 185 38 825 40 321 37 000 39 203 41 069 35 394
Nyckeltal
Antal anställda 10 12 13 16 24 35 33 33 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 069 2 065 2 176 1 881 1 612 1 123 1 119 1 187 1 948 1 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 478 574 570 463 411 435 452 727 467
Rörelseresultat, EBITDA 975 707 151 -1 249 -2 354 1 564 2 760 2 491 3 144 6 175
Nettoomsättningförändring -16,51% -12,39% -6,04% -22,21% -1,56% 6,45% -5,76% -4,24% 16,66% -%
Du Pont-modellen 8,91% 4,51% 2,56% -11,06% -8,13% 4,21% 8,77% 5,89% 8,38% 21,97%
Vinstmarginal 4,26% 2,09% 1,02% -5,16% -3,47% 2,46% 4,99% 3,24% 4,72% 14,66%
Bruttovinstmarginal 54,45% 53,52% 51,46% 49,56% 51,06% 66,70% 65,89% 60,30% 64,57% 55,99%
Rörelsekapital/omsättning 31,64% 31,67% 14,30% 8,85% 14,81% 18,75% 16,49% 16,81% 12,47% 17,31%
Soliditet 44,63% 33,23% 31,57% 24,98% 30,88% 27,46% 37,93% 38,28% 33,90% 37,78%
Kassalikviditet 113,72% 137,77% 43,81% 42,23% 52,01% 70,12% 55,84% 65,27% 64,79% 59,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...