Visa allt om Abtrax AB
Visa allt om Abtrax AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 322 3 281
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -52 -41 -15 -24 -26 -24 -598 1 032 1 219
Resultat efter finansnetto -17 -52 -42 -13 -18 -27 40 -1 095 1 053 1 193
Årets resultat -17 -52 -42 -13 -18 -27 40 -1 095 1 053 1 193
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Omsättningstillgångar 295 344 364 406 430 1 938 2 881 3 004 4 180 3 237
Tillgångar 295 344 364 406 430 1 938 2 881 3 006 4 185 3 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 298 350 391 405 423 450 410 4 005 2 951
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 47 15 15 26 1 515 2 431 2 596 180 291
Skulder och eget kapital 295 344 364 406 430 1 938 2 881 3 006 4 185 3 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 0 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 0 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 322 3 281
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - - 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 3 281
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 392
Rörelseresultat, EBITDA -20 -52 -41 -15 -24 -26 -22 -596 1 034 1 221
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -59,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 25,95% 38,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 82,15% 37,58%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 99,77% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 302,57% 89,79%
Soliditet 95,25% 86,63% 96,15% 96,31% 94,19% 21,83% 15,62% 13,64% 95,70% 91,00%
Kassalikviditet 1 966,67% 731,91% 2 426,67% 2 706,67% 1 653,85% 127,92% 118,51% 115,72% 2 322,22% 1 112,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...