Visa allt om Carlstad Company Group AB
Visa allt om Carlstad Company Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 1 122 0 9 61 98 25 250
Övrig omsättning - - - - - 41 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -9 -370 52 -1 126 -86 -112 -58 -4 132
Resultat efter finansnetto -11 -9 -370 128 61 -251 -774 -60 -4 132
Årets resultat -11 -9 -370 94 77 -251 -774 -60 -4 129
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 480 481 491 500 54 58 177 1 005 35 52
Omsättningstillgångar -15 -15 -15 331 146 65 162 180 293 351
Tillgångar 465 466 476 831 - 123 339 1 185 327 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 394 405 302 696 105 106 106 104 229 233
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 65 0 0 13 13 231 1 072 34 107
Kortfristiga skulder 10 -4 173 134 3 5 3 9 64 63
Skulder och eget kapital 465 466 476 831 - 123 339 1 185 327 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - 0 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - 0 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 122 0 50 61 98 25 250
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 250
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 50
Rörelseresultat, EBITDA -10 0 -361 61 -1 126 -81 -98 -32 18 153
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,18% -% -100,00% -85,25% -37,76% 292,00% -90,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -77,73% 19,61% -% -69,92% -32,74% -4,81% -1,22% 32,75%
Vinstmarginal -% -% -37 000,00% 133,61% -% -955,56% -181,97% -58,16% -16,00% 52,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -4 200,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -18 800,00% 161,48% -% 666,67% 260,66% 174,49% 916,00% 115,20%
Soliditet 84,73% 86,91% 63,45% 83,75% -% 86,18% 31,27% 8,78% 70,03% 57,82%
Kassalikviditet -150,00% -% -8,67% 247,01% 4 866,67% 1 300,00% 5 400,00% 2 000,00% 457,81% 557,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...