Visa allt om Blåskär Stockholm AB
Visa allt om Blåskär Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 711 4 783 8 010 19 729 2 125
Övrig omsättning - - - - - 7 259 349 1 222 248
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -9 -25 -67 524 291 -2 116 -685 -1 123
Resultat efter finansnetto 19 791 -14 -9 -25 11 554 -136 437 35 457 -3 26 987 -2 007
Årets resultat 16 815 -14 -9 -25 11 554 -136 439 35 457 -3 27 086 -1 981
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 806 0 0 0 0 0 136 463 53 480 52 137 19 671
Omsättningstillgångar 110 121 1 3 8 9 153 176 129 237 998 198 462
Tillgångar 19 916 121 1 3 8 9 136 616 229 610 290 135 218 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 930 115 -658 -649 -625 -12 178 124 260 88 804 70 349 43 263
Obeskattade reserver 1 792 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 687 12 265 139 586 159 837 34 775
Kortfristiga skulder 1 193 6 659 652 633 500 90 1 220 59 949 139 996
Skulder och eget kapital 19 916 121 1 3 8 9 136 616 229 610 290 135 218 134
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 12 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 307 744 176
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 4 99 218 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 718 5 042 8 359 20 951 2 373
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 8 010 9 865 2 125
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 431 527 243
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -9 -25 -67 524 394 -1 971 -526 -986
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -85,13% -40,29% -59,40% 828,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -1 515 977,78% 29,13% 2,65% 9,84% 0,99%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -19 189,59% 832,01% 76,05% 144,75% 101,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -1,12% 11,49% 40,42%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -69,06% 1,32% 2 183,63% 902,47% 2 751,34%
Soliditet 92,03% 95,04% -65 800,00% -21 633,33% -7 812,50% -135 311,11% 90,96% 38,68% 24,25% 19,87%
Kassalikviditet 9,22% 2 016,67% 0,15% 0,46% 1,26% 1,80% 170,00% 14 436,80% 397,00% 141,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...