Visa allt om Tandl. P. Malmberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 101 3 895 3 881 3 971 3 557 3 827 3 906 3 406 3 126 2 956
Övrig omsättning 83 55 117 119 94 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 515 230 259 644 195 300 578 211 -48 48
Resultat efter finansnetto 506 164 217 620 172 279 539 162 -58 38
Årets resultat 393 105 159 453 127 197 385 123 -47 26
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 319 376 361 297 361 387 401 494 564
Omsättningstillgångar 1 029 882 1 062 1 060 739 892 983 638 449 746
Tillgångar 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943 1 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 520 564 606 280 353 506 200 77 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 257 312 232 275 230 219 423 521 454
Kortfristiga skulder 611 424 561 583 481 670 645 416 345 692
Skulder och eget kapital 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943 1 310
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 38 406 336 321 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 195 1 170 1 176 1 014 988 925 592 684 646 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 562 632 598 572 580 510 583 534 486 397
Utdelning till aktieägare 550 175 150 200 128 200 350 79 0 30
Omsättning 4 184 3 950 3 998 4 090 3 651 3 827 3 906 3 406 3 126 2 956
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 367 1 298 1 294 1 324 1 186 1 276 1 302 1 135 1 042 985
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 633 618 568 546 529 543 554 515 429
Rörelseresultat, EBITDA 583 285 332 710 292 407 655 315 24 188
Nettoomsättningförändring 5,29% 0,36% -2,27% 11,64% -7,06% -2,02% 14,68% 8,96% 5,75% -%
Du Pont-modellen 38,32% 19,98% 18,01% 45,49% 19,11% 23,94% 42,26% 20,40% -2,33% 3,89%
Vinstmarginal 12,61% 6,16% 6,67% 16,27% 5,57% 7,84% 14,82% 6,22% -0,70% 1,73%
Bruttovinstmarginal 87,91% 87,57% 100,00% 85,67% 82,77% 80,59% 83,05% 84,15% 82,15% 82,27%
Rörelsekapital/omsättning 10,19% 11,76% 12,91% 12,01% 7,25% 5,80% 8,65% 6,52% 3,33% 1,83%
Soliditet 54,71% 43,30% 39,22% 42,68% 27,03% 28,17% 36,93% 19,25% 8,17% 12,36%
Kassalikviditet 168,41% 208,02% 189,30% 181,82% 153,64% 133,13% 152,40% 153,37% 130,14% 107,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...