Visa allt om Tandl. P. Malmberg AB
Visa allt om Tandl. P. Malmberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 300 4 101 3 895 3 881 3 971 3 557 3 827 3 906 3 406 3 126
Övrig omsättning 2 83 55 117 119 94 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 421 515 230 259 644 195 300 578 211 -48
Resultat efter finansnetto 515 506 164 217 620 172 279 539 162 -58
Årets resultat 392 393 105 159 453 127 197 385 123 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 320 319 376 361 297 361 387 401 494
Omsättningstillgångar 1 252 1 029 882 1 062 1 060 739 892 983 638 449
Tillgångar 1 561 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 738 520 564 606 280 353 506 200 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 257 312 232 275 230 219 423 521
Kortfristiga skulder 981 611 424 561 583 481 670 645 416 345
Skulder och eget kapital 1 561 1 349 1 201 1 438 1 420 1 036 1 253 1 370 1 039 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 38 406 336 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 219 1 195 1 170 1 176 1 014 988 925 592 684 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 641 562 632 598 572 580 510 583 534 486
Utdelning till aktieägare 400 550 175 150 200 128 200 350 79 0
Omsättning 4 302 4 184 3 950 3 998 4 090 3 651 3 827 3 906 3 406 3 126
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 433 1 367 1 298 1 294 1 324 1 186 1 276 1 302 1 135 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) 645 616 633 618 568 546 529 543 554 515
Rörelseresultat, EBITDA 501 583 285 332 710 292 407 655 315 24
Nettoomsättningförändring 4,85% 5,29% 0,36% -2,27% 11,64% -7,06% -2,02% 14,68% 8,96% -%
Du Pont-modellen 33,76% 38,32% 19,98% 18,01% 45,49% 19,11% 23,94% 42,26% 20,40% -2,33%
Vinstmarginal 12,26% 12,61% 6,16% 6,67% 16,27% 5,57% 7,84% 14,82% 6,22% -0,70%
Bruttovinstmarginal 88,63% 87,91% 87,57% 100,00% 85,67% 82,77% 80,59% 83,05% 84,15% 82,15%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% 10,19% 11,76% 12,91% 12,01% 7,25% 5,80% 8,65% 6,52% 3,33%
Soliditet 37,16% 54,71% 43,30% 39,22% 42,68% 27,03% 28,17% 36,93% 19,25% 8,17%
Kassalikviditet 127,62% 168,41% 208,02% 189,30% 181,82% 153,64% 133,13% 152,40% 153,37% 130,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...