Visa allt om Lars Bergmark Försäkringskonsult AB
Visa allt om Lars Bergmark Försäkringskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 581 646 511 576 795 687 1 364 1 888 2 286 2 239
Övrig omsättning 18 23 28 28 90 28 22 10 18 29
Rörelseresultat (EBIT) -53 -138 -191 -150 3 -89 173 -316 283 388
Resultat efter finansnetto -49 -133 -182 -120 27 -87 223 -201 423 457
Årets resultat -49 -133 25 90 105 96 308 107 204 246
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 776 1 777 1 760 1 810 1 969 1 313 1 070 1 118 130 181
Omsättningstillgångar 827 1 014 1 098 1 355 1 497 2 289 2 920 3 312 4 406 4 057
Tillgångar 2 602 2 791 2 858 3 165 3 466 3 602 3 990 4 429 4 536 4 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 457 2 656 2 789 2 884 2 914 2 908 3 012 2 703 2 596 2 692
Obeskattade reserver 0 0 0 216 460 580 789 1 018 1 389 1 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 7 13 10 18 8 14 11 30 8
Kortfristiga skulder 138 128 56 55 74 106 175 696 521 276
Skulder och eget kapital 2 602 2 791 2 858 3 165 3 466 3 602 3 990 4 429 4 536 4 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 204 476 491 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 120 120 120 126 120 120 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 67 72 74 82 89 75 278 483 431 456
Utdelning till aktieägare 250 150 0 120 120 100 200 0 0 300
Omsättning 599 669 539 604 885 715 1 386 1 898 2 304 2 268
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 581 646 511 576 795 687 682 944 1 143 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 192 196 201 216 159 301 540 521 588
Rörelseresultat, EBITDA -52 -133 -185 -93 61 -30 220 -267 334 443
Nettoomsättningförändring -10,06% 26,42% -11,28% -27,55% 15,72% -49,63% -27,75% -17,41% 2,10% -%
Du Pont-modellen -1,88% -4,77% -6,37% -3,73% 0,81% -2,42% 5,64% -4,52% 9,37% 10,81%
Vinstmarginal -8,43% -20,59% -35,62% -20,49% 3,52% -12,66% 16,50% -10,59% 18,59% 20,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,45% 94,13% 100,00% 91,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,59% 137,15% 203,91% 225,69% 178,99% 317,76% 201,25% 138,56% 169,95% 168,87%
Soliditet 94,43% 95,16% 97,59% 96,15% 93,86% 92,60% 89,73% 77,58% 79,28% 84,96%
Kassalikviditet 492,75% 603,12% 1 558,93% 2 009,09% 1 685,14% 2 159,43% 1 668,57% 475,86% 845,68% 1 469,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...