Visa allt om Lamme Konsult AB
Visa allt om Lamme Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 036 2 574 3 888 3 988 4 195 4 323 4 362 1 792 2 116 2 364
Övrig omsättning 12 - 135 54 - 117 87 4 7 11
Rörelseresultat (EBIT) 3 355 1 659 812 1 125 1 363 1 437 1 822 -1 132 -525 -634
Resultat efter finansnetto 3 321 1 619 779 1 070 1 312 1 418 1 773 -1 236 -629 -688
Årets resultat 52 82 456 598 663 1 418 1 773 -1 236 -628 -688
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 208 4 431 4 536 3 822 3 976 2 981 2 956 3 406 3 875 4 188
Omsättningstillgångar 1 269 521 1 020 1 080 889 1 426 815 250 331 448
Tillgångar 5 477 4 952 5 556 4 902 4 865 4 407 3 770 3 656 4 206 4 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 456 2 904 2 821 2 366 2 422 2 759 2 341 567 262 261
Obeskattade reserver 841 860 856 666 409 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 611 922 961 970 994 1 177 962 1 040 1 170 1 274
Kortfristiga skulder 570 266 917 900 1 040 471 467 2 048 2 774 3 100
Skulder och eget kapital 5 477 4 952 5 556 4 902 4 865 4 407 3 770 3 656 4 206 4 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 16 128 1 094 1 082 862 633 690 1 041 770 837
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 7 35 368 337 270 191 215 327 313 288
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 048 2 574 4 023 4 042 4 195 4 440 4 449 1 796 2 123 2 375
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 4 4 3 3 4 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 036 2 574 972 997 1 398 1 441 1 091 597 529 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 23 162 367 359 377 277 231 456 284 375
Rörelseresultat, EBITDA 3 566 1 884 999 1 306 1 562 1 681 2 273 -656 -61 -195
Nettoomsättningförändring 56,80% -33,80% -2,51% -4,93% -2,96% -0,89% 143,42% -15,31% -10,49% -%
Du Pont-modellen 61,26% 33,58% 14,83% 22,99% 28,35% 32,90% 48,38% -30,91% -12,43% -13,63%
Vinstmarginal 83,13% 64,61% 21,19% 28,26% 32,87% 33,54% 41,82% -63,06% -24,72% -26,73%
Bruttovinstmarginal 98,49% 92,46% 79,37% 84,25% 84,84% 83,28% 85,12% 64,79% 72,16% 76,10%
Rörelsekapital/omsättning 17,32% 9,91% 2,65% 4,51% -3,60% 22,09% 7,98% -100,33% -115,45% -112,18%
Soliditet 56,82% 72,19% 62,79% 58,28% 55,98% 62,60% 62,10% 15,51% 6,23% 5,63%
Kassalikviditet 218,42% 195,86% 100,98% 112,11% 78,37% 295,54% 167,45% 9,33% 11,03% 12,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...