Visa allt om Result Strategy Sweden AB
Visa allt om Result Strategy Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 350 53 212 272 1 358 14 589 15 465
Övrig omsättning - - - - - - 13 11 36 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -198 -522 201 -518 -1 032 -1 337 -1 560 -3 763 -2 540
Resultat efter finansnetto -17 -2 429 -3 358 3 356 4 083 -1 019 -1 323 -6 074 10 796 -2 592
Årets resultat -17 -2 429 -3 358 3 349 4 086 -1 044 -1 357 -6 074 10 796 -2 592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 532 1 532 3 782 8 685 2 573 2 594 2 590 2 590 7 142 2 584
Omsättningstillgångar 3 698 3 715 3 927 2 439 5 477 1 819 2 892 4 742 6 228 3 783
Tillgångar 5 229 5 246 7 708 11 124 8 050 4 413 5 482 7 332 13 370 6 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 994 4 010 6 440 9 798 6 449 2 363 3 485 4 842 10 916 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -7 -5 -1 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 149 1 149 1 183 1 240 1 608 2 054 1 999 2 490 2 453 6 247
Skulder och eget kapital 5 229 5 246 7 708 11 124 8 050 4 413 5 482 7 332 13 370 6 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 27 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 87 26 97 111 3 200 3 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 55 16 27 109 1 025 1 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 350 53 212 285 1 369 14 625 15 465
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 1 1 2 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 53 212 272 679 2 432 2 578
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 169 53 129 112 714 794
Rörelseresultat, EBITDA -17 -109 -522 220 -497 -1 008 -1 319 -1 548 -3 744 -2 203
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 560,38% -75,00% -22,06% -79,97% -90,69% -5,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 30,33% 54,50% -22,95% -24,04% -82,80% 80,79% -30,77%
Vinstmarginal -% -% -% 964,00% 8 277,36% -477,83% -484,56% -447,05% 74,04% -12,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 67,92% 1,89% -105,15% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 342,57% 7 300,00% -110,85% 328,31% 165,83% 25,88% -15,93%
Soliditet 76,38% 76,44% 83,55% 88,08% 80,05% 53,46% 63,56% 66,04% 81,65% 1,88%
Kassalikviditet 321,85% 323,32% 331,95% 196,69% 340,61% 88,56% 144,67% 190,44% 253,89% 60,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...