Visa allt om Niam Core-Plus Ingelsta Target AB
Visa allt om Niam Core-Plus Ingelsta Target AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 081 19 113 20 171 23 811 17 586 22 323 22 289 21 145 1 657 0
Övrig omsättning - - 323 44 255 24 15 - 11 1
Rörelseresultat (EBIT) 10 936 9 123 10 273 11 417 8 798 10 709 13 617 16 061 546 -727
Resultat efter finansnetto 1 188 5 836 5 336 3 398 -1 213 430 3 452 5 762 -2 543 -732
Årets resultat -1 784 6 029 7 423 3 260 -280 -591 2 122 4 909 -2 736 334
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 282 738 215 394 218 984 210 788 211 408 213 324 215 240 215 484 195 588 45 596
Omsättningstillgångar 6 723 10 805 8 182 10 443 8 369 8 721 20 510 11 471 5 398 2 125
Tillgångar 289 461 226 200 227 167 221 232 219 777 222 045 235 750 226 955 200 987 47 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 041 114 925 108 657 46 234 21 474 21 754 24 467 27 254 22 345 25 082
Obeskattade reserver 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 635 0 0 2 087 1 949 2 882 1 861 840 0 0
Långfristiga skulder 274 631 107 400 115 640 170 300 195 000 195 000 195 000 195 000 0 0
Kortfristiga skulder 3 754 3 874 2 870 2 611 1 355 2 410 14 423 3 861 178 642 22 640
Skulder och eget kapital 289 461 226 200 227 167 221 232 219 777 222 045 235 750 226 955 200 987 47 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 010 0 0 0 0 2 122 4 909 0 0
Omsättning 20 081 19 113 20 494 23 855 17 841 22 347 22 304 21 145 1 668 1
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 467 12 138 12 477 13 477 10 714 12 625 15 533 17 658 546 -727
Nettoomsättningförändring 5,06% -5,25% -15,29% 35,40% -21,22% 0,15% 5,41% 1 176,10% -% -%
Du Pont-modellen 3,80% 4,04% 4,52% 5,18% 4,00% 4,82% 5,85% 7,25% 0,29% -%
Vinstmarginal 54,78% 47,77% 50,96% 48,11% 50,03% 47,98% 61,82% 77,85% 35,06% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,26% 89,48% 97,59% -%
Rörelsekapital/omsättning 14,79% 36,26% 26,33% 32,89% 39,88% 28,27% 27,31% 35,99% -10 455,28% -%
Soliditet 3,50% 50,81% 47,83% 20,90% 9,77% 9,80% 10,38% 12,01% 11,12% 52,56%
Kassalikviditet 179,09% 278,91% 285,09% 399,96% 617,64% 361,87% 142,20% 297,10% 3,02% 9,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...