Visa allt om Veddesta Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 748 732 662 682 1 214 1 308 1 240 1 236 1 059 1 257
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -514 -354 -2 621 157 636 762 636 780 648 790
Resultat efter finansnetto -506 -328 -2 642 -226 480 626 245 304 285 463
Årets resultat -506 -328 -2 642 -257 360 467 175 192 25 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 903 6 263 6 219 5 546 5 824 6 721 7 569 6 658 6 936 7 214
Omsättningstillgångar 2 044 3 911 3 314 2 583 3 231 2 344 1 480 2 241 2 105 2 054
Tillgångar 9 947 10 174 9 533 8 129 9 055 9 064 9 049 8 899 9 041 9 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 719 1 224 478 1 089 1 346 986 519 344 152 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 892 8 152 8 078 6 647 6 974 7 276 7 472 7 623 8 634 8 736
Kortfristiga skulder 336 797 977 394 735 802 1 058 932 255 406
Skulder och eget kapital 9 947 10 174 9 533 8 129 9 055 9 064 9 049 8 899 9 041 9 268
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 5 - 3 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 969 0 0 0 0 0 0
Omsättning 748 732 662 682 1 214 1 308 1 240 1 236 1 059 1 257
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 748 732 662 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 14 33 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -156 -31 -2 183 435 914 1 040 914 1 058 926 1 068
Nettoomsättningförändring 2,19% 10,57% -2,93% -43,82% -7,19% 5,48% 0,32% 16,71% -15,75% -%
Du Pont-modellen -4,95% -3,14% -27,10% 2,20% 7,38% 8,76% 7,06% 9,01% 7,17% 8,52%
Vinstmarginal -65,78% -43,58% -390,18% 26,25% 55,02% 60,70% 51,53% 64,89% 61,19% 62,85%
Bruttovinstmarginal 80,48% 87,16% 66,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 228,34% 425,41% 353,02% 320,97% 205,60% 117,89% 34,03% 105,91% 174,69% 131,11%
Soliditet 7,23% 12,03% 5,01% 13,40% 14,86% 10,88% 5,74% 3,87% 1,68% 1,37%
Kassalikviditet 608,33% 271,39% 240,94% 655,58% 439,59% 292,27% 139,89% 240,45% 825,49% 505,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...