Visa allt om Röda Sten Affärsutveckling AB
Visa allt om Röda Sten Affärsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 245 5 328 3 223 1 607 1 745 2 335 2 841 1 689 3 835 1 688
Övrig omsättning 92 - - - - - - 145 870 -
Rörelseresultat (EBIT) 99 1 951 641 301 584 614 1 199 476 3 384 1 296
Resultat efter finansnetto 10 2 065 701 -86 -13 1 433 1 351 -1 292 3 156 1 300
Årets resultat -15 2 011 701 -86 -13 1 433 1 351 -1 292 3 156 1 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 879 2 951 2 951 2 879 2 879 2 650 2 650 2 650 0 0
Omsättningstillgångar 6 154 7 215 4 659 4 185 4 693 4 591 3 906 3 206 7 036 3 587
Tillgångar 9 033 10 167 7 610 7 064 7 573 7 241 6 555 5 856 7 036 3 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 283 8 657 6 797 6 546 6 775 7 015 5 763 4 691 5 984 2 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 1 009 813 518 798 226 793 1 165 1 053 700
Skulder och eget kapital 9 033 10 167 7 610 7 064 7 573 7 241 6 555 5 856 7 036 3 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 90 271 0 80 115 293 97 298 100 238
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 50 66 94 94 117 123 10 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 714 21 73 53 111 65 99 30 64
Utdelning till aktieägare 120 150 150 450 143 127 180 280 5 863 60
Omsättning 1 337 5 328 3 223 1 607 1 745 2 335 2 841 1 834 4 705 1 688
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 245 2 664 1 612 804 873 2 335 2 841 1 689 3 835 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) 185 522 52 124 142 542 320 428 177 302
Rörelseresultat, EBITDA 99 1 951 641 301 584 614 1 199 476 3 384 1 296
Nettoomsättningförändring -76,63% 65,31% 100,56% -7,91% -25,27% -17,81% 68,21% -55,96% 127,19% -%
Du Pont-modellen 1,22% 20,31% 9,38% 4,66% 9,18% 19,79% 20,78% 9,97% 48,52% 36,30%
Vinstmarginal 8,84% 38,76% 22,15% 20,47% 39,83% 61,37% 47,94% 34,58% 89,02% 77,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 433,98% 116,48% 119,33% 228,19% 223,21% 186,94% 109,57% 120,84% 156,01% 171,03%
Soliditet 91,70% 85,15% 89,32% 92,67% 89,46% 96,88% 87,92% 80,11% 85,05% 80,49%
Kassalikviditet 819,44% 715,06% 573,06% 807,92% 588,10% 2 031,42% 492,56% 275,19% 668,19% 512,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...