Visa allt om Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB
Visa allt om Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 238 3 609 4 652 4 724 4 536 4 926 4 288 6 230 6 668 7 477
Övrig omsättning 985 968 967 731 7 7 9 - - 54
Rörelseresultat (EBIT) -4 -462 374 171 -78 216 169 429 -30 -162
Resultat efter finansnetto -9 -465 372 169 -84 210 164 416 -62 -169
Årets resultat -9 -348 202 100 3 119 105 295 -62 -169
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 133 133 133 144 155 169 211 191 132
Omsättningstillgångar 674 590 1 352 1 205 971 1 070 1 069 1 391 1 539 1 300
Tillgångar 807 723 1 485 1 338 1 115 1 225 1 238 1 602 1 730 1 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 -3 545 443 343 460 441 461 166 228
Obeskattade reserver 0 0 117 15 0 99 60 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 0 0 0 0 0 0 0 240 84
Kortfristiga skulder 748 726 823 881 772 666 737 1 082 1 324 1 120
Skulder och eget kapital 807 723 1 485 1 338 1 115 1 225 1 238 1 602 1 730 1 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 182 320 711 505 880 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 323 1 650 1 825 1 725 1 603 1 524 889 1 594 1 820 1 957
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 458 537 581 555 697 741 569 686 1 192 1 274
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 120 100 125 0 0
Omsättning 4 223 4 577 5 619 5 455 4 543 4 933 4 297 6 230 6 668 7 531
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 4 5 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 810 722 930 945 907 985 1 072 1 246 741 831
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 446 488 467 512 524 555 568 446 487
Rörelseresultat, EBITDA -4 -462 374 182 -67 230 193 461 7 -105
Nettoomsättningförändring -10,28% -22,42% -1,52% 4,14% -7,92% 14,88% -31,17% -6,57% -10,82% -%
Du Pont-modellen -0,50% -63,90% 25,19% 12,78% -7,00% 17,63% 13,65% 26,78% -1,73% -11,24%
Vinstmarginal -0,12% -12,80% 8,04% 3,62% -1,72% 4,38% 3,94% 6,89% -0,45% -2,15%
Bruttovinstmarginal 42,90% 48,30% 57,93% 60,18% 74,25% 73,24% 71,22% 63,08% 71,15% 68,88%
Rörelsekapital/omsättning -2,29% -3,77% 11,37% 6,86% 4,39% 8,20% 7,74% 4,96% 3,22% 2,41%
Soliditet -1,49% -0,41% 42,85% 33,94% 30,76% 43,51% 39,19% 31,47% 9,60% 15,92%
Kassalikviditet 90,11% 81,27% 164,28% 136,78% 125,78% 160,66% 145,05% 128,56% 116,24% 116,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...