Visa allt om Thores Svets & Smide AB
Visa allt om Thores Svets & Smide AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 001 4 573 4 471 5 340 5 159 5 515 4 901 5 144 5 359 4 744
Övrig omsättning 28 - 1 - 30 - - - 1 19
Rörelseresultat (EBIT) 351 -48 -85 172 116 666 519 46 676 486
Resultat efter finansnetto 318 -83 -127 170 71 616 470 -44 565 377
Årets resultat 265 1 17 137 34 332 262 8 298 201
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 011 1 022 1 119 1 217 1 315 1 226 1 272 1 364 1 440 1 503
Omsättningstillgångar 1 405 1 164 1 335 1 798 1 600 2 092 1 747 1 454 1 867 1 256
Tillgångar 2 416 2 186 2 454 3 015 2 915 3 318 3 019 2 818 3 307 2 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 627 686 769 782 1 049 867 705 847 600
Obeskattade reserver 319 346 434 589 613 595 440 330 393 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 618 687 760 822 888 956 1 024 1 092 1 160
Kortfristiga skulder 682 595 647 897 698 784 756 759 975 752
Skulder och eget kapital 2 416 2 186 2 454 3 015 2 915 3 318 3 019 2 818 3 307 2 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 272 320 349 323 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 60 - - 0
Löner till övriga anställda 1 809 1 828 1 571 1 573 1 413 980 900 892 693 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 679 641 566 574 507 405 361 404 375 340
Utdelning till aktieägare 200 0 60 100 150 302 150 100 150 50
Omsättning 5 029 4 573 4 472 5 340 5 189 5 515 4 901 5 144 5 360 4 763
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 834 762 894 1 068 1 290 1 379 1 225 1 286 1 340 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 433 439 441 487 425 399 425 352 316
Rörelseresultat, EBITDA 448 49 13 271 215 746 611 147 773 588
Nettoomsättningförändring 9,36% 2,28% -16,27% 3,51% -6,46% 12,53% -4,72% -4,01% 12,96% -%
Du Pont-modellen 14,53% -2,15% -3,42% 7,23% 4,19% 20,19% 17,29% 1,63% 20,44% 17,62%
Vinstmarginal 7,02% -1,03% -1,88% 4,08% 2,36% 12,15% 10,65% 0,89% 12,61% 10,24%
Bruttovinstmarginal 68,21% 69,93% 59,99% 57,98% 53,01% 55,50% 59,13% 48,21% 54,04% 48,31%
Rörelsekapital/omsättning 14,46% 12,44% 15,39% 16,87% 17,48% 23,72% 20,22% 13,51% 16,64% 10,62%
Soliditet 44,74% 41,03% 41,75% 39,90% 42,33% 44,83% 39,46% 33,45% 34,17% 28,17%
Kassalikviditet 149,85% 138,49% 144,36% 155,52% 162,89% 198,09% 161,51% 130,57% 157,23% 105,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...