Visa allt om Audax Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 668 10 565 9 475 16 634 8 167 6 037 3 755 727 0 0
Övrig omsättning 3 913 1 223 1 046 1 307 487 116 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 616 111 -1 709 385 1 906 1 021 1 633 534 -41 -35
Resultat efter finansnetto 1 541 -6 -1 955 135 1 698 983 1 630 534 -41 -35
Årets resultat 985 14 -174 4 570 254 779 316 -30 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 894 4 688 6 711 9 102 4 527 2 885 1 071 0 0 32
Omsättningstillgångar 9 192 11 307 13 458 9 328 8 794 6 163 2 629 810 109 147
Tillgångar 10 085 15 995 20 170 18 430 13 321 9 049 3 700 810 109 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 789 2 804 2 789 2 963 1 960 1 390 1 137 368 52 72
Obeskattade reserver 959 898 939 2 721 2 211 1 313 682 119 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 765 5 111 6 841 7 977 2 949 1 121 539 0 51 59
Kortfristiga skulder 3 573 7 182 9 599 4 769 6 202 5 225 1 341 323 6 36
Skulder och eget kapital 10 085 15 995 20 170 18 430 13 321 9 049 3 700 810 109 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 191 2 656 2 933 3 036 344 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 652 723 748 67 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Omsättning 10 581 11 788 10 521 17 941 8 654 6 153 3 765 727 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 7 8 8 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 223 1 509 1 184 2 079 4 084 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 495 487 520 217 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 078 1 516 -127 1 856 2 635 1 330 1 732 534 -9 -15
Nettoomsättningförändring -36,89% 11,50% -43,04% 103,67% 35,28% 60,77% 416,51% -% -% -%
Du Pont-modellen 18,66% 3,21% -6,66% 3,93% 14,31% 11,36% 44,35% 65,93% -% -%
Vinstmarginal 28,22% 4,86% -14,17% 4,36% 23,34% 17,03% 43,70% 73,45% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 77,85% 79,64% 95,46% 35,71% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 84,27% 39,04% 40,73% 27,41% 31,74% 15,54% 34,30% 66,99% -% -%
Soliditet 44,99% 21,91% 17,46% 26,96% 26,95% 26,05% 44,31% 56,01% 47,71% 45,05%
Kassalikviditet 257,26% 157,44% 140,20% 195,60% 141,79% 117,95% 196,05% 250,77% 1 816,67% 408,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...