Visa allt om Prorec Holding Aktiebolag
Visa allt om Prorec Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 500 0 0 500 0 0 500 0 0 -19
Årets resultat 500 0 0 500 0 0 500 0 0 23
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892
Omsättningstillgångar 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 924 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 368 538 688 480 605 755 375 466 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 64 30 112 1 14 13 3 3 10
Kortfristiga skulder 1 184 1 461 1 325 1 093 1 410 1 273 1 124 1 514 1 423 1 416
Skulder och eget kapital 1 924 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 160 170 150 293 125 150 120 91 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 36,80% 19,45% 28,44% 36,36% 25,37% 31,98% 39,90% 19,82% 24,63% 24,68%
Kassalikviditet 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...