Visa allt om Fastighetsplinten i Göteborg AB
Visa allt om Fastighetsplinten i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -4 -4 -6 -7 -1 -6 -6 0
Resultat efter finansnetto -4 -4 -4 -4 -5 -6 -1 -4 -1 4
Årets resultat -4 -4 -4 -4 -5 -6 -1 -4 -1 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 77 81 86 89 93 100 106 106 111 110
Tillgångar 77 81 86 89 93 100 106 106 111 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 78 82 86 89 94 100 101 105 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 3 4 6 6 5 6 2
Skulder och eget kapital 77 81 86 89 93 100 106 106 111 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -4 -4 -6 -7 -1 -6 -6 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,81% 96,30% 95,35% 96,63% 95,70% 94,00% 94,34% 95,28% 94,59% 96,36%
Kassalikviditet 1 925,00% 2 025,00% 2 150,00% 2 966,67% 2 325,00% 1 666,67% 1 766,67% 2 120,00% 1 850,00% 5 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...