Visa allt om Termino C 1249 AB
Visa allt om Termino C 1249 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -41 0 -3 -1 -1 -2 -6 -4 1
Resultat efter finansnetto -34 -43 -2 -3 -2 -1 -2 -5 -5 1
Årets resultat 41 -43 232 366 441 -1 367 356 -3 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 302 326 699 3 105 2 607 2 140 2 280 1 783 1 287 2 303
Tillgångar 302 326 699 3 105 2 607 2 140 2 280 1 783 1 287 2 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 260 503 670 744 303 674 657 1 287 2 086
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 65 196 2 434 1 863 1 837 1 606 1 125 0 217
Skulder och eget kapital 302 326 699 3 105 2 607 2 140 2 280 1 783 1 287 2 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 400 440 0 370 350 986 800
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -41 0 -3 -1 -1 -2 -6 -4 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,04%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 238,67%
Soliditet 99,67% 79,75% 71,96% 21,58% 28,54% 14,16% 29,56% 36,85% 100,00% 90,58%
Kassalikviditet -% 501,54% 356,63% 127,57% 139,94% 116,49% 141,97% 158,49% -% 1 061,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...